Un milió d’euros més per a la UIB per respondre a l’impacte de la Covid-19

El Consell de Govern ha autoritzat una aportació extraordinària d’un milió d’euros per a la Universitat de les Illes Balears per tal d’atendre despeses relacionades amb l’impacte de la COVID-19. Així, s’atorga al conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura l’autorització prèvia per tramitar un expedient de despesa a favor de la Universitat de les Illes Balears. L’aportació es divideix en dues partides de 587.000 € i de 413.000 € previstes per a enguany.

Per tal de fer front a la COVID-19, la UIB ha adoptat una sèrie de mesures durant el curs 2020-2021. Entre aquestes mesures, hi ha adequacions tecnològiques i d’infraestructures per tal de millorar la docència. També s’ha fet un reforç del personal d’administració i serveis (PAS) i del professorat i s’ha dissenyat un pla de formació per a aquest darrer col·lectiu. Així mateix, s’ha donat suport als estudiants afectats per la crisi econòmica i sanitària derivada de la pandèmia.

A més, s’han adoptat mesures sanitàries i de seguretat als espais de la UIB, com la senyalització, les avaluacions de risc i les valoracions mèdiques del PAS i el PDI, el control d’horaris i de capacitat dels espais o el registre i el seguiment de casos. S’ha de recordar que el Govern va aportar 900.000 € a la UIB el passat mes de setembre perquè la institució pogués atendre les afectacions generades per la pandèmia.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *