Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts per al teixit empresarial

Aquesta setmana s’ha obert el termini per presentar les sol·licituds per als Ajuts per al teixit empresarial. Aquesta convocatòria inclou dues línies de subvenció: una destinada al teixit empresarial i artesanal, i la segona a les associacions empresarials. L’import global màxim dels ajuts serà d’1.100.000 €.

L’objectiu de la convocatòria és oferir suport per millorar la comercialització i la posició de les empreses, dels artesans i de les associacions de Menorca en els mercats nacional i internacional; la contribució al foment i la promoció del desenvolupament tecnològic i la innovació empresarial, i donar suport a la formació i a l’emprenedoria i a la reconversió industrial.

Pel que fa a la línia 1 destinada als ajuts per al teixit empresarial, es podran subvencionar: assistència a fires professionals fora de Menorca; campanyes publicitàries; formació per a la millora de les competències professionals; assessorament per sol·licitar ajuts finançats amb fons europeus; incorporació a l’empresa de personal qualificat o especialitzat; implementació de solucions tecnològiques avançades; optimització dels processos productius i/o la implantació de projectes directament relacionats amb la innovació, la qualitat, o la sostenibilitat. L’import màxim per aquesta línia d’ajuts serà de1.080.000 €.

Pel que fa a la línia 2 destinada als ajuts per a les associacions empresarials, es podrà subvencionar campanyes publicitàries, així com les accions destinades a la formació per a la millora de les competències professionals. L’import màxim individual per aquesta línia d’ajuts serà de 20.000 €.

Les actuacions subvencionables s’han de realitzar durant el període comprès entre l’1 de gener i el 30 de setembre de 2021. En el cas de les fires, el període subvencionable serà del dia 1 de gener de 2020 a dia 30 de setembre de 2021, atès que, per motiu de la crisi de la Covid-19, aquests ajusts no es varen convocar l’any 2020.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca