El Govern obre una nova convocatòria per subvencionar la rehabilitació d’habitatges a Sant Lluís

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, acompanyat de la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora i la batlessa de Sant Lluís, Carol Marquès, ha presentat avui a Sant Lluís una nova convocatòria per a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana del nucli antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques.

Després de donar a conèixer la nova línia d’ajudes, el conseller ha visitat amb la batlessa el solar de l’antic escorxador del municipi, on està programada una nova construcció d’habitatge públic d’11 HPP que durà a terme l’IBAVI a Sant Lluís.

Pel que fa a la convocatòria d’ajudes, està dotada amb 100.000 euros provinents del fons del Pla Estatal d’habitatge, amb l’objectiu de mantenir en bon estat els habitatges del nucli urbà.

Es subvenciona el 35% del cost de l’actuació amb un import màxim de l’ajuda d’11.000 euros per cada habitatge.

Per poder-se acollir a l’ajuda les obres han d’haver començat en data igual o posterior a 21 d’octubre de 2016 i han d’haver finalitzat el 15 d’agost de 2022, es prioritzaran els edificis més antics i aquelles intervencions que incloguin un nombre més elevat d’actuacions subvencionables.

Els ciutadans tenen 2 mesos per presentar les sol·licituds a comptar des de dia 16 de novembre del 2021, que és quan es va publicar la convocatòria al BOIB. Poden ser beneficiaris de les ajudes d’aquesta convocatòria: el propietari únic o els copropietaris conjuntament d’edificis d’habitatges o d’habitatges.

Les actuacions subvencionables poden ser obres de conservació, consistents en l’execució d’obres de rehabilitació, de treballs de manteniment, d’intervencions en instal·lacions fixes i equipament propi, tant en els elements comuns dels edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, com en les zones privatives dels habitatges individuals d’aquests edificis; o bé en l’execució d’aquestes obres en els habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera; així com obres de millora de l’accessibilitat i obres de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat; en tots els casos, amb la finalitat d’adequar aquests habitatges a la normativa vigent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Xuroa Menorca
Ajudes lloguer 2021
Prevenció d'incendis forestals a zones habitades, Govern Balear
Vacuna't del grip