S’anuncia una nova línia d’ajuts per a persones dependents Aquesta convocatòria compta amb un total de 120.000 € i cada sol·licitant podrà rebre un import màxim de 4.652 €.

Avui s’ha publicat al BOIB la nova línia d’ajuts individuals de caràcter econòmic per a persones dependents que s’han vist afectades per les mesures de contenció de la propagació de la Covid-19. Aquesta convocatòria compta amb un total de 120.000 € i cada sol·licitant podrà rebre un import màxim de 4.652 €.

La situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 va implicar el tancament dels recursos especialitzats de centre de dia, mitjançant els quals, les persones amb dependència reconeguda milloren o mantenen el màxim nivell possible d’autonomia i benestar, prevenint situacions de major dependència, potenciant la inclusió i donant suport a les famílies. A més a més, permet la conciliació laboral i el descans necessari per als curadors principals, facilitant que puguin viure de manera independent al seu domicili el màxim temps possible.
L’objecte i finalitat d’aquests ajuts individuals de caràcter econòmic, és pal·liar l’impacte negatiu que ha suposat el tancament del recurs de centre de dia. En concret, aquesta convocatòria pretén cobrir les despeses originades pel fet d’haver hagut de contractar a títol personal aquests recursos assistencials en el seu domicili. va diriga tant a persones majors com a persones amb discapacitat.

Com ha manifestat la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent ,‘amb aquests ajuts pretenem contribuir en la millora de la qualitat de vida i promoció del benestar social reconeixent una vegada més les conseqüències que la Covid-19 ha tingut de manera especial entre les persones vulnerables’.

En aquesta línia, i per tal de compensar els efectes de la pandèmia, mitjançant aquesta convocatòria es podrà rebre un ajut individual de caràcter econòmic per un import màxim de dotze mensualitats destinat a cobrir necessitats sorgides durant el període comprès entre l’1 d’abril de 2020 fins al 31 de març de 2021. La quantitat a percebre dependrà del seu grau reconegut de dependència i els ingressos de la persona sol·licitant i/o el seu conjugue, si n’és el cas.

Per a sol·licitar els ajuts s’haurà de tenir reconeguda la situació de dependència per l’administració competent; ser major d’edat i tenir una plaça assignada a un recurs de centre de dia a Menorca durant el període subvencionable, i ser resident a l’illa de Menorca amb una antiguitat mínima d’un any, entre d’altres.

Es poden consultar les bases, requisits i condicions de la convocatòria a la pàgina web del Consell Insular.

mostra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca