La prevenció i la detecció precoç del VIH i la no discriminació essencial per acabar amb l’epidèmia de la Sida

Des de 2003 i fins a desembre de 2020 s’han diagnosticat 2.827 casos de VIH a les Illes Balears, d’acord amb les darreres dades epidemiològiques de les quals disposa la Direcció General de Salut Pública i Participació, que demà, 1 de desembre, amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, vol incidir que la prevenció i la detecció precoç del VIH i la no discriminació a les persones amb VIH són essencials per aturar aquesta epidèmia.

La Direcció General de Salut Pública i Participació de les Illes Balears, alineada amb els objectius d’ONUSIDA per a 2030, té per fita en els propers anys aconseguir que el 95 % de les persones infectades pel VIH n’estiguin diagnosticades; el 95 % d’aquestes estiguin en tractament; i que el 95 % comptin amb una càrrega viral indetectable i, per tant, intransmissible, juntament amb el denominat «0 % de discriminació».

És en mans de tota la societat erradicar la transmissió del VIH i millorar la vida de les persones que hi viuen. Per aconseguir-ho, és necessari el compromís i el treball col·laboratiu de tota la societat.

Iniciatives que s’han engegat fins ara

En aquest sentit, hi ha diferents actuacions encaminades a la consecució d’aquests objectius, com ara l’educació afectiva i sexual en els centres escolars (Programa «Amb tot els sentits»), la promoció de l’ús del preservatiu, el foment del diagnòstic precoç (finançament de proves ràpides a farmàcies i ONG), l’atenció i el tractament gratuït a les persones diagnosticades, la profilaxi preexposició (PrEP)i postexposició, i les actuacions dirigides a disminuir l’estigma i la discriminació de les persones infectades.

Pel que fa a la profilaxi preexposició (PrEP), a Eivissa i Formentera estarà també disponible a partir de gener, amb la qual cosa quedarà completa la cobertura de tot l’arxipèlag.

Dades epidemiològiques de les Illes Balears actualitzades a novembre de 2021 (casos notificats o detectats amb data de diagnòstic fins a 31/12/2020)

A les Illes Balears, des de 2003 i fins a desembre de 2020 s’han diagnosticat 2.827 casos de VIH (82 % homes i 18 % dones), el 83,3 %dels quals (2.350 casos) corresponen a Mallorca, el 5,1 % (123 casos) a Menorca i el 14,5 % (354 casos) a Eivissa i Formentera.

L’any 2020 es varen diagnosticar 117 casos (94 Mallorca, 6 Menorca, 17 Pitiüses) a la comunitat autònoma.

La taxa d’infecció per VIH a les Illes Balears, que s’havia mantingut sempre per sobre dels 12 casos per 100.000,  queda el 2020, de moment, en 9,99 per 100.000 habitants, i és la més baixa de totes les sèries anuals.

Aproximadament un 83 % dels casos s’associen a transmissió sexual i hi ha variacions mínimes en nombre de casos diagnosticats i en categoria de transmissió.

Quant a la distribució de casos per categories de transmissió en els casos acumulats, el primer grup en nombre de casos és el dels homes que tenen relacions sexuals amb homes (HSH), amb 1.231 casos (43,5 %). Seguidament hi ha el de les persones heterosexuals (1.122, 39,7 %) i les persones usuàries de drogues injectades (284 casos, 10 %).

Pel que fa als homes, els HSH suposen el 53 % dels casos acumulats des de 2003, els heterosexuals el 30 % i els usuaris de drogues injectades el 10 %.

Respecte de les dones, el 83 % dels casos diagnosticats són per relacions sexuals heterosexuals i el 12 % són usuàries de drogues injectades.

La majoria, menors de 40 anys

D’altra banda, aproximadament el 64 % dels casos diagnosticats tenen menys de 40 anys. La mitjana d’edat en el moment del diagnòstic dels casos acumulats i no pediàtrics a les Illes Balears és de 37 anys.

En el 51 % dels casos no pediàtrics acumulats, el diagnòstic es va fer quan la infecció estava ja avançada (diagnòstic tardà), amb una tendència a la baixa d’aquests diagnòstics tardans. Des de 2013 les infeccions recents superen els diagnòstics tardans.

L’any 2020 continuen disminuint els diagnòstics tardans (39 %9 i augmentant les infeccions recents (73 %).

Un diagnòstic precoç permet accedir amb rapidesa al tractament, la qual cosa millora la qualitat de vida de les persones infectades, disminueix les malalties relacionades amb el VIH, la mortalitat i la transmissió de la infecció a altres persones.

Per a més informació: http://vihsida.caib.es.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.