5.726.386,39 €: pressupost rècord per a la Fundació Foment del Turisme de Menorca

La Fundació Foment del Turisme de Menorca comptarà el 2022 amb un pressupost de 5.726.386,39 €, superant en un 22,5 % l’import disponible per a aquest 2021, que al seu dia ja va ser el més alt de la història de la FFTM. Del total del pressupost, aprovat ahir dimarts per unanimitat de tots els membres del Patronat de la Fundació, 1.476.116 € procedeixen de la transferència de la competència de promoció turística, i 3.080.000 € de fons del Consell. La resta d’ingressos fins a completar la xifra total procedeix de la previsió d’ingressos per vendes de productes de marxandatge, material promocional i entrades a recintes gestionats per la Fundació (315.000€), de l’aportació de l’AETIB en virtut de l’acord aconseguit per al foment de la connectivitat (250.000 €) i de la incorporació del romanent del 2021 (600.000 €).

La promoció turística i la connectivitat són els eixos d’actuació que compten amb una partida pressupostària més elevada. Així, la promoció de la marca Menorca disposarà de 3.207.781,82 €, un 56% del pressupost total. Aquest any destaca l’import dedicat a patrocinis d’esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals amb impacte mediàtic nacional i internacional, que arriba a un milió d’euros. D’aquests, 200.000 € estan destinats a una nova línia de patrocinis específica per impulsar la Menorca Film Commision. El 2022, la FFTM intensificarà la seva tasca per consolidar Menorca com a plató de rodatges, amb la creació de materials específics sobre recursos i localitzacions.

La segona partida per volum serà la dedicada a l’impuls de la connectivitat, que arriba a 1.032.642,07 €, dels quals 250.000 € procedeixen de l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), en virtut de l’acord entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca en el marc de la fira FITUR 2021. Els esforços se centraran a treballar conjuntament amb l’AETIB per fomentar l’oferta tant aèria com a marítima, focalitzant els esforços en la desestacionalització de la temporada i en recuperar o obrir noves connexions durant la temporada turística.

Per impulsar i consolidar el producte turístic diferenciador, la FFTM comptarà amb 870.386 €. Aquesta partida pressupostària es dedicarà a segments com la Menorca Mediterrània, la Menorca Natural, el turisme de negocis o el mandat de Menorca com a Regió Gastronòmica Europea, entre d’altres. A la innovació, l’anàlisi de l’oferta i la demanda, els mercats i les tendències s’hi destinaran 161.884,43 €.

Per a la presidenta del Consell Insular de Menorca i de la FFTM, Susana Mora, “davant un proper any marcat encara per la situació canviant que provoca crisi sanitària, cal incrementar recursos i esforços per consolidar el posicionament de Menorca com a destinació sostenible, amb una àmplia oferta que productes diferenciadors, i una campanya de promoció que s’implementarà al llarg de tot l’any per atraure viatgers fora de temporada alta. Sector públic i privat continuarem treballant de manera coordinada per millorar la connectivitat a la temporada baixa i obrir noves rutes a l’estiu, conscients que es tracta d’un aspecte prioritari per al sector i per al conjunt de la societat menorquina”.

Pla estratègic 2022

El Patronat de la FFTM també ha aprovat per unanimitat el pla estratègic d’actuació per a l’any 2022. Els grans objectius marcats són treballar en la recuperació dels mercats emissors tradicionals de Menorca i obrir la porta a nous mercats que mostren interès per l’illa. Aquesta tasca es durà a terme potenciant la connectivitat i la promoció de Menorca com a destinació turística sostenible.

El missatge que es busca transmetre el 2022 és que Menorca se’n pot gaudir els 365 dies de l’any i es destacaran fites tan importants com el mandat de Menorca Regió Gastronòmica Europea i la candidatura de la Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial de la UNESCO.

El pla estratègic es basa en quatre grans eixos:

 1. A) La situació de l’oferta, on es tracten principalment els diferents productes turístics que ofereix Menorca. Les principals accions a dur a terme en aquest àmbit són:
 • Menorca Mediterrània: el 2022 es treballarà a la certificació de Menorca amb el segell de turisme familiar
 • Menorca Natural: se seguirà apostant pel cel nocturn com a producte emergent i s’editarà una nova publicació per donar a conèixer la riquesa natural de l’illa i posicionar-la com a destinació Reserva de Biosfera.
 • Menorca Cultural: l’estratègia passa per continuar promocionant la cultura com a un dels principals productes turístics de Menorca, donant visibilitat a la candidatura de Menorca Talaiòtica i al mandat de Menorca Regió Europea de la Gastronomia. Es potenciarà l’oferta de l’agenda cultural i esdeveniments turístics conjuntament amb el Departament de Cultura del Consell Insular i els ajuntaments. Es continuarà treballant per convertir el Centre Artesanal en un lloc de visita imprescindible.
 • Menorca Film Commission: el 2022, la FFTM intensificarà la seva tasca per consolidar Menorca com a plató de rodatges, amb la creació de materials específics sobre recursos i localitzacions.
 • Menorca Slow: el pla estratègic contempla posicionar Menorca com a destinació d’experiències dirigides a un segment de viatger premium que cerca l’autenticitat. Es treballarà per identificar l’oferta del segment d’ecoluxe per elaborar un catàleg de serveis.
 • Menorca Convention Bureau i MICE: es treballarà per impulsar l’oferta de turisme de negocis i congressos, i estudiaran les necessitats del nòmada digital i les possibilitats que ofereix Menorca per a la pràctica del teletreball.
 1. B) L’estratègia de posicionament de la marca Menorca. Menorca ha estat triada per molts turistes nacionals i internacionals a l’època del turisme post covid, i no per casualitat. L’oferta de serveis i establiments, cada dia de més qualitat i més especialitzada, fan de Menorca una destinació única. En aquesta línia estratègica:
 • Es continuarà treballant amb el sector per fer de Menorca una destinació més atractiva i competitiva, afrontant conjuntament les debilitats i amenaces.
 • S´ha plantejat una campanya de promoció versàtil per als 365 dies de l´any, que s’adaptarà als mercats emissors, productes turístics i mesos de l´any.
 • Es planificaran i executaran accions de promoció conjuntament amb Turespaña i les seves oficines a l’exterior (OET).
 • Es duran a terme accions de comunicació i màrqueting amb companyies aèries i de transport marítim.
 • Continuarà l’estratègia d´assistir a fires especialitzades i generalistes per promocionar els diferents productes turístics.
 1. C) La connectivitat és una línia estratègica essencial per fer de Menorca una destinació competitiva tot l’any i per les oportunitats que brinda als mateixos menorquins. Les línies de treball per reforçar la connectivitat de Menorca el 2022 seran:
 • Seguir treballant per a la desestacionalització de la mà de l’AETIB i del sector turístic.
 • Mantenir l’interès del mercat britànic tot l’any.
 • Aconseguir la connectivitat amb França tot l´any.
 • Reforçar la connectivitat a nivell nacional a l’hivern amb més ciutats i mantenir-la amb les que han estat connectades aquest estiu.
 • Recuperar la quota dels mercats alemany i italià.
 • Valorar accions de màrqueting amb altres destins, com ara Àustria, Polònia, Portugal o Suïssa, o altres que resultin atractius per al sector.
 1. D) La investigació, anàlisi, innovació i coneixement, eix que tracta sobre com avançar cap a una destinació més intel·ligent i competitiva. Per això:
 • Es treballarà en el disseny i la planificació d’accions per aconseguir la certificació de Destinació Turística Intel·ligent.
 • Es continuarà amb el desenvolupament de la web menorca.esamb la creació d’un planificador on els usuaris trobaran informació pràctica per a dissenyar les vacances a Menorca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca