El Consell Social de la Llengua Catalana farà un seguiment de l’aplicació de les seves recomanacions Aquest dilluns ha tingut lloc una sessió plenària d’aquest òrgan de consulta, planificació i assessorament en matèria de planificació lingüística

 

El Ple del Consell Social de la Llengua Catalana ha celebrat aquest dilluns el seu ple anual ordinari. Aquest ple correspon a l’any 2021 però, per qüestions d’agenda, ha tingut lloc aquest dilluns. A l’acte, que s’ha duit a terme al Parlament de les Illes Balears, hi han assistit una quarantena de persones, la majoria de les quals hi han participat de forma telemàtica. 

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha presidit la sessió. La secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret; la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, i el president de l’Obra Cultural Balear, Josep de Luis, hi han actuat de vicepresidents.

A la sessió s’han aprovat els documents elaborats per la Ponència d’Actituds Lingüístiques i per la Ponència de Revisió. Pel que fa al primer, es fa èmfasi en la importància de les actituds en els processos de normalització, en especial en àmbits com els joves, la formació ocupacional, l’Administració de justícia i els cossos i forces de seguretat, l’atenció sanitària o els mitjans de comunicació. El document proposa actuacions perquè les puguin dur a terme les diferents administracions públiques.

D’altra banda, el treball elaborat per la Ponència de Revisió fa un recull de totes les propostes formulades pel Consell Social de la Llengua Catalana a través dels diferents documents aprovats d’ençà que es va recuperar aquest òrgan consultiu en matèria de normalització lingüística, amb l’objectiu de vehicular els acords del Consell Social i assolir un compromís en l’execució de les accions.

Així mateix, s’ha aprovat una declaració institucional adreçada a tots els poders públics perquè assumeixin la normalització de la llengua catalana com un compromís prioritari i adoptin les mesures encaminades a assolir aquest objectiu, amb l’assessorament d’aquest òrgan de consulta, planificació i assessorament en matèria de planificació lingüística. En el termini d’un mes, es convocarà la Comissió Permanent a fi d’establir un mecanisme d’avaluació del nivell de compliment de les mesures dictaminades pel Ple del Consell Social de la Llengua Catalana, amb la participació del Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els ajuntaments. Alhora, en el termini de sis mesos a partir de la celebració de la sessió de la Comissió Permanent, es durà a terme un ple extraordinari per donar compte de l’avaluació realitzada.

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de consulta, planificació i assessorament en matèria de planificació lingüística integrat per tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’incorporar o reincorporar la llengua catalana als usos socials que li pertoquen com a llengua pròpia de les Illes Balears.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Xuroa Menorca
Ajudes lloguer 2021
Prevenció d'incendis forestals a zones habitades, Govern Balear
Vacuna't del grip