Ajuts per fomentar la modernització d’empreses comercials El Consell de Govern d'avui ha aprovat 2,2 milions d’euros destinats a protegir els comerços

 

 

El Consell de Govern ha autoritzat aquest dilluns una partida d’ajuts de 2.200.000 euros destinats a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

El Consell de Govern ha autoritzat amb caràcter previ el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, per exercir les competències en matèria d’autorització i disposició de la despesa corresponent a l’expedient d’aquesta convocatòria.

Cal assenyalar que les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021. En el Pla esmentat hi figura, entre altres actuacions, la convocatòria d’ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, així com actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial.

Amb aquests ajuts, el Govern vol fomentar la modernització dels establiments comercials de proximitat i de determinats serveis, per ajudar-los a poder continuar amb l’activitat comercial que desenvolupen i a la seva adaptació a criteris de competitivitat, en l’àmbit territorial de les Illes Balears, per tal de pal·liar les greus conseqüències econòmiques que la crisi sanitària produïda per la COVID 19 ha provocat en el sector del petit comerç.

Així mateix, es vol potenciar la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, ja que constitueixen un llegat patrimonial i cultural que cal preservar.

Cal afegir que la novetat d’enguany quant als ajuts és que hi entren els epígrafs de perruqueria, establiments de fotografia i floristeries, i que tindran més puntuació els establiments que estiguin o hagin estat en els darrers sis mesos en un programa de formació, innovació o consultoria, amb algun ens públic, sindicat, patronal o cambra de comerç.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.