Les Illes Balears destinaran 600.000 € a ajuts de postemergència humanitària Aquesta convocatòria de subvencions s’ha incrementat en 100.000 € respecte a la de l’any 2021

 

Imatge del Consell de Govern d’avui dimarts

El Consell de Govern d’avui ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports a destinar 600.000 € per executar projectes de postemergència en l’àmbit de l’ajuda humanitària a països en desenvolupament per a l’any 2022.

Aquesta línia d’ajuts de la Direcció General de Cooperació s’adreça a donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergència o crisis humanitàries.

L’objectiu principal és protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones, garantir la seva subsistència, satisfer la recuperació dels serveis bàsics, atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i rehabilitar infraestructures bàsiques de la comunitat.

La quantia que es destina a aquesta convocatòria de subvencions és de 600.000 €, 100.000 € més que el 2021.

També s’ha augmentat la quantia màxima que poden demanar les ONGs, que passa de 50.000 € a 60.000 € per projecte.

Les entitats poden presentar fins a dos projectes de subvenció per a situacions de postemergència que puguin produir-se al llarg del període en què estarà oberta la convocatòria.

Es poden subvencionar els projectes que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener amb un termini màxim d’execució de dotze mesos, comptadors des de la data d’inici del projecte.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.