Les Illes Balears destinaran 600.000 € a ajuts de postemergència humanitària Aquesta convocatòria de subvencions s’ha incrementat en 100.000 € respecte a la de l’any 2021

 

Imatge del Consell de Govern d’avui dimarts

El Consell de Govern d’avui ha autoritzat la Conselleria d’Afers Socials i Esports a destinar 600.000 € per executar projectes de postemergència en l’àmbit de l’ajuda humanitària a països en desenvolupament per a l’any 2022.

Aquesta línia d’ajuts de la Direcció General de Cooperació s’adreça a donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d’emergència o crisis humanitàries.

L’objectiu principal és protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones, garantir la seva subsistència, satisfer la recuperació dels serveis bàsics, atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i rehabilitar infraestructures bàsiques de la comunitat.

La quantia que es destina a aquesta convocatòria de subvencions és de 600.000 €, 100.000 € més que el 2021.

També s’ha augmentat la quantia màxima que poden demanar les ONGs, que passa de 50.000 € a 60.000 € per projecte.

Les entitats poden presentar fins a dos projectes de subvenció per a situacions de postemergència que puguin produir-se al llarg del període en què estarà oberta la convocatòria.

Es poden subvencionar els projectes que s’hagin iniciat a partir de l’1 de gener amb un termini màxim d’execució de dotze mesos, comptadors des de la data d’inici del projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca