L’Àrea de Salut de Menorca ha consolidat prop de 200 professionals per mitjà de places fixes

Hospital Mateu Orfila
Tretze fisioterapeutes han signat aquesta setmana la plaça en propietat a l’Àrea de Salut de Menorca després d’haver superat el concurs oposició del Servei de Salut.
Amb aquests professionals, des de l’octubre de 2020 fins a l’actualitat, ja són 195 els llocs de feina que s’han consolidat a atenció primària i a l’Hospital Mateu Orfila, en el marc de l’oferta d’ocupació pública de la Conselleria de Salut i Consum.

En aquests últims dos anys l’Àrea de Salut de Menorca ha fidelitzat per mitjà de places fixes 15 metges i metgesses de família; 64 infermers i infermeres; 5 comares; 34 facultatius de diferents serveis com pediatria, urgències, oftalmologia, medicina interna, anestèsia i reanimació, radiodiagnòstic, rehabilitació; 7 tècnics en cures auxiliars d’infermeria; 18 tècnics especialistes en laboratori; 1 tècnic especialista en anatomia patològica; 15 tècnics especialistes en radiodiagnòstic; 13 fisioterapeutes, i 23 auxiliars administratius.

Per altra banda, durant aquets mes de febrer s’han estabilitzat 20 places de tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) amb contractes interins: 19 a l’Hospital Mateu Orflila i 1 a atenció primària. Aquesta acció, que forma part del pla d’estabilització del Servei de Salut, permet reduir l’eventualitat entre aquests professionals.

En aquesta primera fase, el Servei de Salut estabilitza les plantilles centrant-se en els llocs de feina ocupats per personal eventual que tengui més de dos anys d’antiguitat i els transforma en personal interí. Una vegada finalitzat aquest procés, i després d’analitzar les necessitats de la plantilla, el Servei de Salut iniciarà una segona fase en la qual s’implantaran processos d’interinització d’altres llocs de feina que fins ara es cobrien amb treballadors temporals.

Finalitzades aquestes dues fases, aquests llocs seran susceptibles d’integrar-se en els processos d’oposicions ja previstos o en d’altres de futurs. Aquestes actuacions suposen una important transformació dels llocs de feina, que passen de ser conjunturals a estructurals. Així s’ofereix una estabilitat i solidesa major al sistema sanitari públic.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.