Sant Lluís constitueix la Taula local de coordinació contra la Violància Masclista De la reunió constituent n’han sortit ja dues comissions de treball, que tindran una composició menor per tal de fer-les més operatives

 

Aquest migdia s’ha constituït la Taula Local de Coordinació contra la Violència Masclista de Sant Lluís, un organisme on estan representades les diferents administracions, entitats i àmbits professionals implicats en la lluita contra la violència de gènere i que té com a objectiu coordinar i optimitzar totes les actuacions que es duen a terme amb aquesta finalitat.

Els objectius d’aquest organisme són els següents:
– Visualitzar la violència masclista com un problema de salut pública.
– Informar, formar i sensibilitzar en la matèria tant a professionals com a la població en general.
– Conèixer els diferents protocols generals d’actuació dels diversos serveis implicats i agilitzar la derivació recíproca.
– Fomentar la coordinació entre els recursos i entitats especialitzats i no especialitzats en violències masclistes.
– Optimitzar la coordinació d’agents, actuacions i recursos dels municipi implicats en la lluita contra la violència masclista.
– Desenvolupar propostes de prevenció i coordinació conjuntes.
– Millorar la detecció precoç a les víctimes.
– Millorar la protecció de les víctimes.
– Proporcionar una atenció i resposta àgil, des de la proximitat, a les víctimes de violència i als seus fill i filles.
-Afavorir l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques que contribueixen ala prevenció i sensibilització de la violència contra les dones.

De la reunió constituent n’han sortit ja dues comissions de treball, que tindran una composició menor per tal de fer-les més operatives, i que es reuniran amb major freqüència que la Taula de Coordinació. La primera serà una Comissió de Prevenció, que treballarà a nivell municipal en el desenvolupament de propostes i acceions de sensibilització. La segona Comissió serà la de Intervenció, que treballarà a nivell insular juntament amb altres organismes similars.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.