Ferreries publica un BAN Municipal i recorda les restriccions vigents pels Darrers Dies Des de l’Ajuntament de Ferreries recorden que encara hi ha restriccions vigents i demanen a la població que respecti les mesures.

 

Foto: Ana Capó

L’Ajuntament recorda a la població mitjançant un BAN Municipal que encara hi ha restriccions vigents i demana que aquestes es respectin.

Tot i les restriccions, l’Ajuntament ha decidit mantenir les activitats previstes pels més petits amb la rua infantil que sortirà de la Plaça Francesc d’Albranca acompanyada per la Banda de Música Municipal a les 17.30h, el posterior concert del grup Pinyeta Pinyol i el concurs de disfresses a les 18.30h a la Plaça d’Espanya.

                     BAN MUNICIPAL CARNAVAL 2022

Atès que, a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid 19, les festes de Carnaval s’han de celebrar amb cautela i atenent l’ordenança municipal de convivència ciutadana i la resta de normativa legal establerta. Així mateix, per les raons que aconsella la seguretat, la salut i el bon desenvolupament de les activitats organitzades i per evitar qualsevol possible rebrot del Coronavirus.

Es fa saber que:

 Primer. És indispensable respectar en tot moment les normes de seguretat sanitàries i de distanciament social acordades pel Consell de Govern de les Illes Balears, de 25 d’octubre de 2021 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19.

Segon. El consum de begudes i/o aliments en establiments i espais oberts al públic o en altres esdeveniments s’ha de fer sempre asseguts.

Tercer. Als espais a l’aire lliure on es realitzin fires, mercats i festes populars és obligatori l’ús de la mascareta, sempre que no es pugui assegurar la distància d’un metre i mig.

Quart. No es pot beure alcohol a la via pública (fer botellot). Es recomana seure a les terrasses dels establiments.

Cinquè. No és permès per part dels menors el consum d’alcohol en cap dels casos. S’ordenarà als agents de l’autoritat la retirada de qualsevol beguda alcohòlica i la seva posterior destrucció quan els agents així ho considerin oportú per a la protecció dels menors i per raons higienicosanitàries. Així mateix, es notificarà la situació detectada als pares, mares o tutors legals per tal que prenguin les mesures de protecció que considerin adients.

Sisè. Es prohibeix el consum de tabac a la via pública o en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d’almenys dos metres, o quan la persona que fumi estigui en moviment. Tampoc no es pot fumar a les terrasses d’establiments d’ús públic.

Setè. Es demana la màxima col·laboració als bars i establiments de restauració a l’hora de fer complir les normes sanitàries a tothom que visiti els establiments. En aquest sentit, es remarca la disposició total de l’Ajuntament i de la Policia Local per ajudar en tot allò que puguin precisar. Se’ls recorda així mateix que no està permès col·locar cap barra de venda al carrer ni tenir altaveus amb el so directe cap a la via pública. No es permet la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys.

Vuitè. Atenent a la normativa sanitària, i a l’ordença municipal que regula els horaris d’establiments de restauració, espectacles públics i activitats recreatives (BOIB núm.

160 de 22 de desembre de 2018), l’hora de tancament (divendres, dissabtes i vespres anteriors a festius) dels locals Grup I és a les 03.00 h, i el Grup II és a les 05.00 h, com a màxim.

Novè. Les condicions aplicables a l’activitat del Grup II, cafè concert o bar de copes són les següents:

  • Ocupació d’un 75% de la capacitat màxima en el cas de nivell d’alerta 0, i d’un 60% en el nivell d’alerta 1 o
  • S’ha de fer ús de la mascareta quan no s’estigui
  • És obligatori l’ús de mesuradors de CO2, que han d’estar col·locats en llocs La concentració de CO2 no ha de superar les 800 ppm.

Desè. Les activitats de ball s’han de fer amb l’ús de la mascareta.

Onzè. L’incompliment de les anteriors disposicions seran sancionades d’acord amb la legislació vigent.

Agraïm en tot moment l’esforç, la col·laboració i la disposició de tots els ferreriencs i ferrerienques per adaptar-se a les condicions actuals i seguim apel·lant a la responsabilitat individual i col·lectiva per tal de controlar entre tots i totes l’expansió de la pandèmia.

Desitjam que l’any que ve puguem celebrar la festa de Carnaval amb normalitat!

Joana Febrer Rotger Batlessa de Ferreries

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.