La sinistralitat a Balears es va reduir el 2021 un 16,7% en relació a 2019, la segona comunitat que més redueix accidentalitat en el període 2019-21 A Menorca l’accidentalitat ha tingut un menor increment relatiu, degut en gran part a la caiguda de la sinistralitat en el sector de la construcció

 

La sinistralitat laboral registrada en el 2021 ha caigut en un 16,7% en relació al 2019, darrer any d’activitat plena i que no va esser afectat per la COVID, passant d’una taxa de sinistralitat de 4.344,6 punts de 2019 a 3.804,9 punts en el 2021. Aquest és un dels principals aspectes examinats en el Consell Rector i Consell de Direcció de l’IBASSAL que s’ha celebrat avui, i que ha analitzat les dades d’accidentalitat referides a 2021.

En tot cas, la sinistralitat laboral a les Illes Balears continua essent elevada, ja que l’any passat es van registrat 17.800 accidents de treball, que encara es correspon amb la taxa de sinistralitat més elevada d’Espanya, si bé més d’un 99% eren accidents de caràcter lleu.

En qualsevol cas, s’observa una tendència positiva iniciada des de 2018, de reducció progressiva de la sinistralitat, que coincideix amb l’increment de polítiques de prevenció en matèria de seguretat i salut laborals i la creació de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.

Per sectors, totes les activitats han reflectit un comportament similar, de caiguda de la sinistralitat respecte a 2019, però d’increment respecte al 2020. En particular, l’increment més notable d’accidentalitat s’ha registrat a l’hostaleria, que  va tenir l’activitat paralitzada o molt restringida en diferents moments de 2020.

Aquest factor s’ha traslladat al conjunt de les Illes, que han vist incrementats els índex respecte a fa un any, en especial a l’hostaleria. Cal destacar, no obstant, que a Menorca l’accidentalitat ha tingut un menor increment relatiu, degut en gran part a la caiguda de la sinistralitat en el sector de la construcció (-15% de descens en el 2021 respecte a l’any 2020). De manera similar ha succeït a Eivissa, amb una caiguda de la sinistralitat en construcció del -5,9%.

mostra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca