Armengol anuncia una oferta d’ocupació pública de més de 10.000 places a Salut, Educació i serveis generals de l’Administració Es reduirà la interinitat per davall del 8 % i fins al 0 % en els serveis generals de la Comunitat Autònoma

 

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciat avui una oferta d’ocupació pública de més de 10.000 llocs de treball dels serveis públics de la Comunitat Autònoma. Es tracta d’un procés d’estabilització de personal històric que reduirà la temporalitat fins a situar-la per davall del 8 % a Educació i al Servei de Salut, i que la deixarà al 0 % en els serveis generals de la Comunitat Autònoma.

Armengol ha dit que aquesta xifra de places “és molt elevada i històrica” i que es podrà assolir “perquè no partim de zero”. En aquest sentit, ha recordat que en els darrers set anys “hem fet realitat molts processos d’oposició i estabilització de personal, sempre de manera dialogada amb els sindicats”, que han permès davallar la interinitat tant en els serveis generals, com en salut i en educació. Així mateix, la presidenta ha destacat que “amb aquest acord feim una passa definitiva en aquesta direcció” que es tradueix “en una sanitat més forta, en una educació de la màxima qualitat i en una administració àgil i accessible” en què els seus treballadors duen a terme la seva tasca “amb unes millors condicions laborals”.

El Consell de Govern ha aprovat avui la Proposta d’acord per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de personal interí per reduir la temporalitat en l’Administració de la Comunitat Autònoma. D’aquesta manera, es compleix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aquesta Llei marca que totes les administracions públiques han de reduir la temporalitat per davall del 8 % abans que acabi el 2024.

Aquest acord, negociat en les respectives meses de negociació amb els sindicats, suposarà l’estabilització, en el marc de la Llei 20/2021, de 8.664 places. A aquestes, s’han de sumar 776 places més que s’estabilitzaran corresponents a ofertes d’ocupació anteriors a serveis generals i més de 1.000 places més que està previst que surtin a concurs oposició a Educació per tal de cobrir les taxes de reposició dels anys 2020, 2021 i 2022.

La previsió, tal com també marca la Llei 20/2021, és que tots els processos hagin finalitzat abans del 31 de desembre del 2024.

Servei de Salut

La sanitat pública és el sector en què es reforçaran més places. Concretament, es tracta de 4.114 places i d’una reducció de la temporalitat fins a situar-la per davall del 5 %. Del total de places, 1.605 es trauran a concurs i 2.509 aniran a concurs oposició. En aquesta darrera xifra s’inclouen també les oposicions dels anys anteriors que estaven en primera fase de convocatòria.

Cal tenir en compte que es dona continuïtat a un procés d’estabilització ja iniciat durant la passada legislatura. De fet, en els darrers set anys i a través de diferents processos, 4.751 treballadors del Servei de Salut hauran obtingut una plaça fixa, dels quals 2.782 ja estan incorporats i 1.969 corresponen a processos ja iniciats i en diferents fases de desenvolupament.

Educació

L’oferta d’ocupació pública per al personal docent no universitari al servei de la CAIB en el marc de la Llei 20/2021 serà de 2.646 places, que es trauran a concurs aquest any 2023. D’aquest total, 2.554 es convoquen per la via del concurs, mentre que les 92 places restants es convocaran per concurs d’oposició.

Places que es convocaran mitjançant concurs:

 

RESUM PER COSSOSMALLORCAMENORCAEIVISSAFORMENTERATOTAL
PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI1.222147299311.699
PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL48714473
PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES2233129
PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES18114033
PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY1117019
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY11103
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA4764416810698
TOTAL1.798214496462.554

Places que es convocaran mitjançant concurs oposició:

 

RESUM PER COSSOSMALLORCAMENORCAEIVISSAFORMENTERATOTAL
PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI17920248
PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL324110
PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES10001
PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES1036019
PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY50409
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY00101
MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA40004
TOTAL401435392

A aquestes places que es trauran l’any que ve per complir la Llei s’hi sumen les més de mil places previstes per a l’any 2024, de taxes de reposició de 2021, 2022 i 2023.

Des de 2017, incloent les oposicions que es faran enguany, s’han convocat 4.275 places. Per tant, sumant tots els processos conclosos i prevists, en acabar l’any 2024 s’hauran convocat a les Balears més de 8.000 places d’oposició a Educació. D’aquesta manera, es passarà d’una taxa d’interinitat d’aproximadament el 40 % l’any 2015 —i que actualment ja s’ha reduït fins al 26 %—, a situar-nos per davall del 8 %.

Serveis Generals

Amb aquest procés d’ocupació pública, es preveu reduir fins al 0 % la interinitat en els serveis generals de la Comunitat Autònoma. Concretament, s’estabilitzaran 1.507 places, de les quals 1.227 corresponen a personal funcionari i 280 són de personal laboral.

D’aquestes, 731 són places que s’estabilitzaran d’acord amb els processos que marca la Llei 20/2021. Un total de 550 són de personal funcionari, mentre que 181 corresponen a personal laboral.

Les 776 places restants corresponen a les ofertes d’ocupació del 2018 (278 places) i a les 498 places pendents dels darrers tres anys (304 de torn lliure i 194 de promoció interna).

Finalment, també està previst estabilitzar 1.173 places del sector públic instrumental, de les quals 957 aniran a concurs i 216 a concurs oposició. Aquestes places no s’aproven en el Consell de Govern, sinó que han de tenir el vistiplau del consell d’administració de cada empresa pública.

mostra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca