Comencen les obres de reparació del mur del penya-segat de cala Corb Ja han començat les feines per reparar un tram del mur del carrer Fàbregues amb Bonaire, damunt el penya-segat de cala Corb

 


L’actuació s’ha posat en marxa a través del procediment d’urgència, després que els tècnics municipals detectessin que el mur presentava senyals d’inestabilitat a causa d’una inclinació anormal, amb el consegüent perill.

És per açò que la setmana passada es va tancar la circulació d’aquest tram de carrer, amb l’objectiu d’evitar el pas de vehicles i garantir la seguretat. Davant del perill de despreniment, també es va tancar temporalment el bar Picatapas i una part del moll de cala Corb.

Reparació i reconstrucció del mur

Entre altres, el projecte de reparació i reconstrucció del mur preveu les següents actuacions:

– Desmuntatge del paviment de llambordes.

– Demolició, amb recuperació sempre que sigui possible, del mur/barana per damunt de la rasant del carrer.

– Excavació del terreny per davall de la rasant del carrer per a la localització de possibles fuites de les xarxes existents d’aigua i clavegueram, i la seva eventual substitució.

– Demolició per trams del mur de cantons de marès de suport del carrer (amb funcions de mur de contenció) allà on estigui malmès o hagi perdut la seva funció de suport estructural.

– Saneig de suport fins a arribar a la roca mare (penyal) per a l’execució del nou mur de contenció i suport del carrer.

– Execució del nou mur de contenció per trams, que posteriorment s’aplacarà amb pedres de marès per mantenir l’aspecte homogeni a tot el penyal.

– Reconstrucció de les xarxes i escomeses a edificis que s’hagin desmuntat.

– Reblert de les síquies i el terreny buidat per restituir la rasant del carrer.

– Execució de la nova llosa de suport del carrer amb formigó armat.

– Reconstrucció de la barana de protecció del carrer i reposició del paviment de llambordes i els serveis afectats.

Pressupost

El cost previst de l’actuació és de 251.664,60 euros (IVA inclòs), i l’està duent a terme l’empresa EHM.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca