Ports de les Illes Balears administra enguany els camps de boies El servei s’ha de prestar exclusivament entre l’1 de juny i el 30 de setembre

boies

Enguany, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de Ports de les Illes Balears, és l’Administració encarregada de planificar, construir i gestionar els camps de fondeig prevists que s’han de posar a praderies catalogades com a «praderies per regular».

El Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears, estableix que per atorgar l’autorització ambiental de les instal·lacions de fondeig de baix impacte, el gestor els nous camps de boies ha de ser una Administració pública, i ha de prevaler el criteri de l’interès públic i de conservació de l’espècie enfront de l’econòmic.

S’ha arribat a un acord entre la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la Conselleria de Mobilitat i Habitatge perquè els camps de fondeig regulat passin a ser gestionats per Ports de les Illes Balears, i inclou, entre les seves funcions, l’elaboració i l’aprovació dels projectes, com també la instal·lació, execució, gestió, manteniment i explotació dels camps de boies prevists a la normativa autonòmica sobre la conservació de la Posidonia oceanica, sens perjudici dels títols habilitants per a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre i de les competències de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

El servei s’ha de prestar exclusivament entre l’1 de juny i el 30 de setembre en els camps de fondeig següents:

  • LIC Dragonera-Sant Elm
  • LIC Cap Enderrocat- Cap Blanc- Cala Blava
  •  LIC Marina Nord de Menorca-Badia de Fornells
  •  LIC S’Albufera des Grau- Illa d’en Colom-Cala Tamarells
  •  LIC Ses Salines d’Eivissa i Formentera-Platja de ses Salines
  •  LIC Ses Salines d’Eivissa i Formentera-Badia de s’Alga- S’Espalmador
  •  LIC Ses Salines d’Eivissa i Formentera- Es Caló de s’Oli
  •  LIC Badies de Pollença i Alcúdia – Formentor

Els primers set d’aquests camps són els que ja estaven gestionats per la Conselleria de Medi Ambient i Territori; el darrer, Formentor, l’any passat no va poder ser instal·lat perquè la Direcció General de Costes i Medi Marí no va donar autorització a Projecte Home, que era l’entitat que ho havia gestionat anteriorment.

El que s’ha fet és revisar de manera conjunta amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori els projectes d’instal·lació dels camps de boies, per tal de definir els elements que és necessari renovar o si és necessari incorporar o retirar punts de fondeig tenint en compte la seva experiència a càrrec d’aquest servei fins aleshores. Amb aquests projectes s’ha demanat autorització a la Direcció General de Costes i Medi Marí, que s’ha rebut aquest passat 30 de maig.

La primera setmana de juny s’han muntat camps de fondeig i s’han anat posant en funcionament a mesura que s’anaven fent per tal donar servei com més prest millor. Per problemes meteorològics el muntatge dels camps de Menorca no s’ha pogut iniciar fins a aquesta setmana.

La reserva de les boies i el pagament s’ha de fer a través de la pàgina web de Ports de les Illes Balears, mitjançant una aplicació similar a la que es fa servir per a la reserva d’amarratges de trànsit als ports.

La pàgina de reserves https://reservas.portsib.es/BoyasWebPublico/ va entrar en funcionament el passat dijous, dia 9 de juny, per a reserves a partir d’ahir, dilluns 13, i actualment ja hi ha més de 450 reserves confirmades.

De forma genèrica les condicions s’han mantingut de la mateixa manera que estaven establertes per la Conselleria de Medi Ambient i Territori i simplement es canvia la plataforma a través de la qual es fa aquesta reserva.

La estada màxima de les reserves és de sis dies i no és possible fer una nova reserva fins a deu dies després de finalitzada la primera, per tal de facilitar la rotació d’usuaris.

S’ha establert un preu reduït que depèn de la disponibilitat i que només es pot fer el mateix dia d’utilització i per un únic dia, però sense limitació de dies contigus, per tal de donar servei als usuaris dels ports propers als camps de boies o a les embarcacions de petita i mitjana eslora que fan servir les rampes per anar a fer un bany en aquestes zones.

Es posa a disposició un telèfon d’atenció a l’usuari que estarà operatiu de les 9.00 h a les 19.00 h tots els dies de la setmana. Els dies laborables de 9.00 h a 14.00 h és el 971 74 56 25 i de 14.00 h a 19.00 h i dissabtes, diumenges i festius és el 673 03 96 23.

També hi ha disponible un correu electrònic per a consultes: reservas@portsib.es.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.