Afers Socials facilita la detecció i atenció primerenca a més de 1.600 infants amb dificultats de desenvolupament i a les seves famílies A través de les entitats del tercer sector, al 2021 es varen fer més de 143.000 sessions que varen suposar una inversió de 5,7 milions d’euros.

La conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Unitat de Diagnòstic Infantil d’Atenció Primerenca (UDIAP), atén cada any més de 1.600 infants i les seves famílies. Un servei al que es pot accedir a través dels professionals de l’àmbit sanitari, educatiu i social o per iniciativa de les famílies. La UDIAP és la unitat encarregada de detectar si un infant està patint dificultats de desenvolupament maduratiu o està en risc de patir-les.

La Consellera Fina Santiago explica que «Quan a una família se li explica que el seu infant té dificultats de desenvolupament aquesta família necessita col·laboració, ajuda, suport. I el seu infant necessita qualque tipus de tractament. Per això l’administració, el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, té la unitat on es valora aquesta situació, on es diagnostica i es fa un pronòstic. I després si l’infant necessita tractament és derivat als serveis de tractament d’atenció primerenca».

nens

Concertació amb entitats del tercer sector

Una vegada valorats els infants són derivats als SEDIAPS, serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la Xarxa Pública, formada majoritàriament per entitats del tercer sector que duen a terme la intervenció terapèutica a través de la concertació amb la Conselleria. En total el servei està concertat amb 12 entitats: 9 a Mallorca, 2 a Eivissa i Formentera i 1 a Menorca.

A través d’aquests concerts amb les entitats, la Conselleria ha permès que al 2021 es fessin exactament 143.578 sessions d’Atenció Primerenca amb una inversió de 5,7 milions d’euros.

Aquest nombre de sessions, suposa més que duplicar la xifra de les sessions que es feien al 2015. Fa 6 anys se’n feren 64.243 (al 2021 143.576) el que suposa un increment del 123%.

La consellera Fina Santiago assegura que «aquesta estructura entre l’administració pública, la Conselleria d’Afers Socials i tot el tercer sector l’hem de mantenir, és una estructura imprescindible per a aquestes famílies i aquests infants. Amb aquestes actuacions el que feim és reduir l’impacte i potenciar les capacitats que tenen els infants. Al cap i a la fi, facilitar la seva integració social i escolar.

Avui és el Dia de l’Atenció primerenca que recorda que va ser el dia 16 de juny de l’any 2000 quan es va presentar a Madrid el Llibre Blanc d’Atenció Primerenca, una fita històrica de la atenció a la infància a Espanya.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca