L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears recupera el Màster en Disseny Responsable en entorns turístics El màster es tornarà a impartir el proper curs 2022-2023

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i del director de l’EASDIB, Miquel Oliver, ha presentat avui el Màster en Disseny Responsable en Entorns Turístics. Es tracta d’un màster en ensenyaments artístics pioner, que es va impartir a les Illes Balears el curs 2017-2018, que es va suspendre amb motiu de la COVID-19 i que ara es recupera per al proper curs  2022-2023.

El responsable del títol és el director de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB), Miquel Oliver, arquitecte (doctor) i professor d’Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat de Materials i Tecnologia. S’ha de destacar que donat el temps transcorregut es va haver de presentar una nova memòria per a sol·licitar-ne la verificació, que va ser aprovada l’abril del 2022.

L’objectiu del Màster en Disseny Responsable en Entorns Turístics és el de satisfer les necessitats actuals de formació de diferents col·lectius de professionals (dissenyadors, arquitectes, arquitectes tècnics…) perquè puguin donar resposta a diferents requeriments ambientals i socials en el desenvolupament de la seva activitat professional. Aquesta formació compleix amb una demanda real derivada d’un canvi de l’actual model de turisme per un altre més ambientalment amigable, socialment ètic i universalment accessible. Cal tenir present que al llarg de més de 50 anys el turisme ha crescut exponencialment i s’ha convertit en un important motor de l’economia i de la societat en tot el món. Però, des del boom del turisme als anys 60, aquest creixement no ha tengut prou en compte elements de racionalitat i sostenibilitat que actualment es consideren imprescindibles.

Amb la finalitat de millorar el disseny global dels espais turístics de les Balears

El disseny serà el fil conductor d’aquests estudis de postgrau, que pretenen satisfer les necessitats actuals de formació de diferents col·lectius de professionals perquè puguin donar resposta a diferents demandes socials en el desenvolupament de la seva activitat professional, tant amb l’aplicació de normatives específiques com amb la millora del disseny global dels espais turístics.

El màster està centrat en el disseny d’espais i ambients, béns i serveis d’informació i comunicació gràfica per a millorar el benestar humà, a través del disseny social, del disseny sostenible i del disseny per a tots. De fet, els experts coincideixen en què els dissenys de restauració i rehabilitació general del patrimoni necessiten imposar-se sobre les intervencions que comporten consum de territori i destrucció de patrimoni. A més, les intervencions sobre els espais turístics poden ser una manera d’integrar aquests espais en el viatge com una part de l’atractiu turístic i de l’experiència turística vacacional.

El màster és semipresencial, de 60 crèdits ECTS i se n’ofereixen 25 places. Té una presencialitat del 20 %. El pla d’estudis està dissenyat amb cinc mòduls: el primer i el segon tenen un caràcter analític i els tres restants, un caràcter executiu.

Els mòduls són:

• Tipologies d’espais turístics i els factors casuístics

• Criteris d’intervenció en espais turístics

• L’espai interior

• L’espai exterior

• Treball fi de màster

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca