El Consell d’LGTBI de les Illes Balears aprova un protocol per a les policies locals d’atenció a víctimes de delictes d’odi La mesura servirà com a guia per tal que els cossos policials tenguin eines per prevenir agressions per motius d’orientació sexual o identitat de gènere.

El Ple del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell d’LGTBI), presidit per la presidenta del Govern, Francina Armengol,  ha aprovat aquest dijous un protocol d’actuació per a les policies locals de les Illes Balears que té com a objectiu oferir una atenció adequada a les víctimes de delictes d’odi. La mesura, que es recull dins la llei contra l’LGTBI-fòbia aprovada el 2016, servirà com a guia per tal que els cossos policials tenguin eines per prevenir agressions per motius d’orientació sexual o identitat de gènere, com també per actuar davant els casos que es produeixin i saber com atendre les víctimes i com detectar la motivació d’aquests delictes.

El document havia estat aprovat prèviament per la Comissió de Coordinació de Policies Locals, en la qual hi ha representades totes les policies locals de les Illes Balears, i es va pactar amb la Fiscalia de delictes d’odi,  per la qual cosa el protocol disposa ja del vistiplau de la part policial i de la judicial.

Entre altres funcions, aquest instrument també té com a objectiu avançar en l’homogeneïtzació dels procediments d’actuació de les policies locals de les Illes Balears i facilitar la col·laboració d’aquest cos amb altres forces i cossos de seguretat de l’Estat, a més d’establir vincles amb la comunitat i els actors socials que garanteixin un clima de convivència i de rebuig a l’odi o la discriminació.

Amb l’aprovació d’aquest protocol, que ha estat elaborat per l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (ISPIB), també s’ofereix als agents de les policies locals un document que incorpora totes les conductes penals o administratives que poden ser catalogades com a delicte d’odi i que indica quines són les estratègies per detectar-les en cas que es produeixi un incident. D’altra banda, recull recomanacions que garanteixen un tracte adequat per a les víctimes, eviten la doble victimització i asseguren la protecció de la intimitat i un acompanyament integral.

Ara, el Govern està treballant en el disseny d’una formació específica per a policies locals de totes les Illes Balears perquè puguin aplicar aquest protocol amb més coneixement.

Després del ple, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha dit que aquest protocol és una eina “molt necessària i molt consensuada” perquè “el cos més pròxim a la ciutadania tengui pautes a seguir per atendre possibles casos d’LGTBI-fòbia, xenofòbia, racisme o qualsevol altre delicte d’odi”. Així mateix, ha destacat que el protocol posa èmfasi en la prevenció, la protecció i la prevenció i que serà una eina per aconseguir “que la ciutadania plural i diversa que som pugui viure en llibertat i sense por a agressions ni discriminacions”.

Ajuts per a projectes contra l’LGTBI-fòbia

Durant la celebració del ple del Consell d’LGTBI també s’ha comunicat als participants la convocatòria d’ajuts per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat i de gènere per erradicar l’LGTBI-fòbia. Disposa d’un pressupost de 80.000 € i compta amb tres línies de subvenció: una destinada a dissenyar i implementar projectes sobre la diversitat sexual i de gènere a les empreses, una destinada a la formació de professionals i una tercera destinada a investigar sobre els problemes i les conseqüències que l’LGTBI-fòbia genera a les Illes Balears.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.