A partir d’avui ja es poden sol·licitar els ajuts de menjador per al proper curs 2022/2023 Es poden sol·licitar fins el 30 de juny als centres educatius on estan matriculats o via telemàtica

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció general de Primera Infància, innovació i Comunitat Educativa, acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador escolar per als alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022/2023.

Les sol·licituds s’han de presentar del 20 al 30 de juny de 2022, degudament emplenades, als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2022-2023 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital.

El dia 6 de setembre, els centres han de publicar el llistat provisional al seu tauler d’anuncis. Passat el període d’al·legacions (deu dies naturals) i una vegada resoltes, si n’hi ha, la llista serà definitiva. D’aquesta forma es preveu que a l’inici de curs l’alumnat al que li correspon una beca la pugui tenir confirmada.

La Convocatòria també preveu un termini específic per l’alumnat d’incorporació tardana que s’obrirà del proper 25 d’abril al 4 de maig de 2023.

Els ajuts de menjador tenen per objecte atorgar ajuts als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per circumstàncies de desplaçament al centre escolar, tenguin més dificultats per atendre el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts s’adrecen a alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer cicle d’educació infantil que siguin usuaris del servei de menjador.

Es por trobar tota la informació per formalitzar aquest procés a la web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria.

La dotació més alta destinada mai a ajuts de menjador

La convocatòria d’ajuts de menjador del curs 2022/23 té una dotació de 8 milions d’euros. Aquesta quantitat suposa assolir la xifra més elevada destinada mai a aquests ajuts.

Cal tenir en compte la dotació inicial per al curs actual, 2021/2022, fou de 7 milions i, tot i això, no es va poder atendre a totes les sol·licituds amb dret, de manera que es va aprovar una ampliació de 896.713 euros per donar resposta a questes peticions.

Amb la nova dotació es preveu atendre totes les sol·licituds amb dret a ajuts de menjador que es puguin presentar per al proper curs 2022/23.

El curs actual 2021/22 amb una dotació de 7.896.613 euros s’ha atès a un total de 10.192 sol·licituds. D’aquestes 10.192 sol·licituds, 9.204 s’han presentat a Mallorca, 500 a Menorca , 456 a Eivissa i 32 a Formentera.

Actualment, a les Illes Balears hi ha 198 centres públics amb servei de menjador, dels quals 162 són a Mallorca, 14 a Menorca i 22 a Eivissa i Formentera.

Per fer-se una idea de l’evolució dels ajuts de menjador basta comparar les xifres d’alumnat i de pressupost del curs 2014-2015, en què foren 1.433 alumnes beneficiaris amb un pressupost de 800.000 euros, i les actuals de 10.192 alumnes i gairebé 8 milions d’euros.

 

2014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
800.0001.100.0002.100.0002.100.0002.600.0003.500.0007.000.0007.896.6138.000.000

 

 

 

 

Requisits i ajuts

Poden ser beneficiaris dels ajuts de menjador les unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, a educació primària o a educació secundària., a més de les unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023, tenen infants escolaritzats en un centre educatiu de primer cicle d’educació infantil.

Els infants han de ser usuaris del servei de menjador o tenir una plaça reservada al servei de menjador per al curs 2022-2023.

En cas que es compleixin els requisits exposats al punt anterior, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

1.Beneficiaris directes:

a) Alumnes que es troben en situació d’acolliment.

b) Família víctima de violència de gènere.

c) Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2.Beneficiaris per barem :

a) Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

b) Alumnes que durant el curs 2022-2023 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència i alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s’imparteixen els estudis que estan cursant.

La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació i Formació Professional  i, s’ha de tenir en compte que en cap cas la quantia de l’ajut pot ser superior al cost del servei de menjador:

  1. Beneficiaris directes:
  • 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)

b. Per motius socioeconòmics:

  • 20 o més punts: 80 % del cost mitjà del menjador (880 euros)
  • De 15 a 19 punts: 70 % del cost mitjà del menjador (770 euros)
  • De 10 a 14 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
  • De 5 a 9 punts: 25% del cost mitjà del menjador (275 euros)

c. Per motius de desplaçament:

  • De 10 a 18 punts: 50 % del cost mitjà del menjador (550 euros)
  • De 5 a 10 punts: 25 % del cost mitjà del menjador (275 euros)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca