Aquestes festes torna el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos de begudes d’un sol ús A més d’evitar que els envasos de begudes embrutin els carrers o que acabin al fons de la mar, es recompensarà amb 5 cèntims per cada llauna o bòtil de plàstic que es retorni a la màquina DDR

 

Una de les mesures de prevenció d’envasos que contempla l’article 25 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears és que, en els esdeveniments públics, inclosos els esportius, que tenguin el suport de les administracions públiques, sigui en el patrocini, l’organització o en qualsevol altra fórmula, s’ha d’implantar, entre d’altres, un sistema de dipòsit per evitar l’abandonament d’envasos o la seva gestió incorrecta.

Un clar exemple a Menorca d’esdeveniments públics on es generen importants quantitats de residus, sobretot envasos de begudes d’un sol ús, i que reben el suport de les administracions locals, són les festes tradicionals d’estiu.

És per aquest motiu que des del departament de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca i el Consorci de Residus i Energia de Menorca, entitat integrada per tots els Ajuntaments de l’illa, s’ha volgut engegar un servei de dipòsit, devolució i retorn d’envasos de begudes d’un sol ús per a les festes, que suposarà un doble premi per a la ciutadania ja que, a més d’evitar que els envasos embrutin els carrers o que acabin al fons de la mar, es recompensarà amb 5 cèntims per cada llauna o bòtil de plàstic que es retorni a la màquina DDR.

Què és un sistema de dipòsit, devolució i retorn?

Un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) d’envasos és un sistema de gestió de residus, en aquest cas d’envasos de begudes d’un sol ús (llaunes i bòtils de plàstic), que associa un valor a cada envàs perquè aquest sigui retornat pel consumidor per al seu reciclatge.

Dipòsit significa que hi ha un valor econòmic associat a cada envàs, un incentiu per a què aquell envàs torni a la cadena de producció en les millors condicions per al seu reciclatge i aquesta quantitat no és un impost o un cost extra, sinó una bestreta.

Devolució significa que aquesta quantitat que el consumidor ha avançat se li reemborsi en la seva totalitat quan l’envàs s’entrega de nou al comerç.

Retorn significa que l’envàs torna a la cadena de producció, és una matèria prima en condicions de convertir-se en un nou producte, el cicle es tanca i no hi ha residus, sinó recursos.

Operativa del sistema de dipòsit, devolució i retorn a les festes de Menorca

A cada festa s’instal·larà una màquina DDR on es podran dipositar els envasos de begudes d’un sol ús (llaunes i bòtils de plàstic).

A la següent taula s’indiquen les festes, dates, ubicació i horaris on s’instal·larà la màquina DDR i el punt de retorn:

Sant Joan (Ciutadella)
23/06/2022
Plaça des Pins
18.00-23.00

Sant Martí (Es Mercadal)
16/07/2022
Plaça Pare Camps
18.00-23.00

Sant Antoni (Fornells)
23/07/2022
Passeig Marítim
19.00-23.00

Sant Jaume (Es Castell)
24/07/2022
Plaça Esplanada
18.00-23.00

Sant Cristòfol (Es Migjorn Gran)
30/07/2022
C/ Major (al costat la Palmera)
18.00-23.00

Sant Gaietà (Llucmaçanes)
6/08/2022
Travessia plaça
18.00-23.00

Sant Llorenç (Alaior)
13/08/2022
C/ des Banyer
20.00-23.00

Sant Climent (Sant Climent)
20/08/2022
Es Pla
18.00-00.00

Sant Bartomeu (Ferreries)
23/08/2022
Plaça Espanya
18.00-23.00

Sant Lluís (Sant Lluís)
27/08/2022
Davant Casino Antic
19.00-23.00

Mare de Déu de Gràcia (Maó)
7/09/2022
Travessia Plaça Colon
19.00-23.00

La utilització de la màquina és molt senzilla. Les passes a seguir són:
1. Lleva el tap del bòtil i fica’l a la ranura corresponent
2. Obre el calaix i diposita la llauna o bòtil. S’ha d’esperar a què s’encengui la llum verda per a repetir l’operació.
3. S’escaneja el QR de l’aplicació i s’espera el so de confirmació.
4. Es prem el botó verd i es retira el tiquet.

La màquina, de l’empresa REDUXO, permet compactar els envasos dipositats i optimitzar el volum que ocupen. Concretament té una capacitat d’emmagatzematge de fins a 2000 bòtils i 6000 llaunes. També disposa d’una pantalla on s’ha inclòs un vídeo promocional de Menorca.

Al costat de la màquina hi haurà una paradeta on es pot intercanviar cada tiquet emès per la màquina per 5 cèntims d’euro.

Els envasos recuperats seran derivats a un gestor autoritzat de residus per al seu reciclatge i d’aquesta manera tancar el cicle.

Per a la realització aquesta operativa es compta amb la participació de Per la Mar Viva, associació menorquina que té com a objectiu sensibilitzar a la gent jove sobre les conseqüències de les seves accions pel que fa a la gestió de residus. Aquesta entitat forma part d’un projecte cooperatiu més ambiciós que aborda la gran problemàtica dels plàstics que acaben a la mar en el litoral de Menorca.

Avantatges mediambientals del SDDR

Es tracta d’un sistema de recollida de residus d’envasos amb menor impacte mediambiental. De fet, pot evitar 320 Kg de CO2-eq per tona d’envasos recollits mitjançant vehicles tradicionals. Això es deu a què els envasos es compacten abans de ser transportats, el que redueix un 47% la contribució al canvi climàtic.
Triplica els índexs de recollida selectiva pels envasos de begudes d’un sol ús. El fet d’atorgar un valor econòmic a l’envàs, converteix el residu en recurs i augmenta la recuperació dels envasos de begudes d’un 35% fins al 90%.
Permet donar compliment a la normativa de residus balear i als objectius de reciclatge marcats per la UE. Permet aconseguir millors nivells de reciclatge i reduir l’abocament.

Nou web Govern Balear

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.