3 ofertes de feina a l’Ajuntament de Ciutadella

 

1.- Oberta convocatòria per constituir una borsa de treball de la categoria de monitor/a esportiu/va, per a la cobertura d’eventualitats o necessitats temporals o vacants del servei municipal d’esports de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

El termini de presentació de sol·licituds, per raons de necessitat i urgència, serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Data límit: 12 de juliol.

2.- Oberta convocatòria per constituir una borsa de treball de la categoria laboral de subaltern/a per a cobrir, amb caràcter laboral temporal, necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

El termini de presentació de sol·licituds, per raons de necessitat i urgència, serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Data límit: 12 de juliol.

3.- Oberta convocatòria per constituir una borsa de treball de la categoria laboral de tècnic de gestió per a formar part del Patronat Municipal de l’Hospital.

El termini de presentació de sol·licituds, per raons de necessitat i urgència, serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Data límit: 12 de juliol

Teniu tota la informació al tauler d’anuncis de la seu electrònica del web municipal.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.