Salut posa en marxa el servei d’atenció telefònica Infosalut Connecta per millorar l’accessibilitat a l’atenció primària El servei ofereix informació sanitària a desplaçats i també gestiona consultes sobre el transport sanitari programat o la COVID-19

Demà, dia 1 de juliol, es posa en marxa a les Illes Balears Infosalut Connectauna central d’atenció telefònica que millorarà l’accessibilitat a l’atenció primària. Es tracta d’un nou servei d’informació sanitària, gestió i cita prèvia dissenyat per donar suport i facilitar els tràmits no tan sols als usuaris del Servei de Salut, sinó també a turistes i persones desplaçades. El telèfon de contacte de la central és el 971 220 000 i l’horari d’atenció és del dilluns al dissabte, de 7.00 a 21.00 h, i els diumenges i festius, de 8.00 a 21.00 h.

Amb la posada en funcionament del nou servei es preveu que la central pugui atendre una mitjana de 10.000 telefonades diàries. Està dotada amb 122 professionals (que cobreixen 75 llocs de feina) i que tenen la formació de tècnic d’emergències sanitàries. Atenció Primària de Mallorca també ha posat a disposició de la central un grup de metges que, arribat el moment de la jubilació, accepten continuar fer feina en aquest servei per atendre consultes i oferir suport i assessorament mèdic en cas que sigui necessari. A més, s’ofereix l’atenció telefònica en quatre idiomes: català, castellà, anglès i alemany.

Els usuaris poden telefonar a la nova central Infosalut Connecta per a les finalitats següents:

1. Demanar, confirmar o anul·lar una cita (presencial o telefònica) amb un professional sanitari d’atenció primària. També s’hi pot demanar informació general sobre els serveis i els centres i unitats bàsiques de salut.

2. Fer consultes i tràmits administratius: targeta sanitària individual, recepta electrònica, certificat COVID Digital UE, incidències relacionades amb baixes per incapacitat temporal (IT), informes, etc.

3. Obtenir informació general i suport en la gestió de tràmits sobre el transport sanitari programat.

4. En el cas de turistes i persones desplaçades a les Illes Balears, obtenir informació general d’assistència sanitària i suport en la gestió de tràmits. Per exemple, hi poden telefonar els turistes que dubten sobre on han d’anar per rebre assistència, persones que venen a fer feina a les Illes Balears i necessiten donar-se d’alta en el sistema, etc.

El principal objectiu d’Infosalut Connecta és millorar l’accessibilitat a l’atenció primària amb una reestructuració dels circuits de cita prèvia, per redirigir cada usuari i oferir-li el recurs més adequat a la seva consulta. Aquest projecte ha estat en fase de pilotatge des del mes d’abril a set centres de salut de Mallorca, amb uns resultats excel·lents.

És important destacar que durant aquest temps la central ha atès un total de 24.000 telefonades, de les quals un 30 % s’han resolt directament, sense necessitat de donar cita i, per tant, desburocratitzant la gestió. La majoria són tràmits administratius que no necessiten passar pel centre (informació, targeta sanitària, consells sanitaris relacionats amb la COVID-19, dubtes sobre recepta electrònica, etc..).

Actualment, pràcticament el 80 % de les cites d’atenció primària es gestionen als centres de salut, sigui telefònicament o presencial. L’objectiu és invertir aquesta situació, de manera que Infosalut Connecta pugui absorbir aquesta funció i això permeti gestionar amb més eficiència la demanda i disminuir els temps d’espera. Atenció Primària atén deu milions de consultes l’any: 4,5 M de medicina de família, 4,5 M d’infermeria i 750.000 de pediatria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca