Avui, gràcies a l’Escola Catòlica Per J. Bosco Faner Bagur

A Ciutadella tenim dos col·legis catòlics: Salesians i Consolació. Col·legis que, des de fa anys, cooperen molt positivament a favor d’una bona formació humana, cultural i cristiana dels nostres infants i joves. Jo els dec la seva cooperació del tot positiva a la formació que vaig rebre a casa gràcies als meus pares. De la Consolació, anys de la meva més incipient infantesa, record les bones maneres de la “Madre Pilar” i de la “Madre Immaculada” i el bon ambient entre els alumnes. I dels Salesians, record sobretot la humanitat viscuda al costat de “D. Germán” i de “ Don José Gascó”. Quan alguns dels meus companys parlen d’aquest temps no sempre coincidim en les mateixes valoracions. Però, personalment, i no sé si és perquè m’agrada retenir tan sols la part positiva del que visc, o si és perquè el que visc quasi sempre em resulta positiu, mantenc un record del tot agraït. De totes maneres, la nostra manera de ser i de pensar segur que influeix en com qualificam o desqualicam moments passats i presents viscuts.

Faig tota aquesta introducció perquè els professors dels col·legis religiosos en concret -no em fix, avui, amb els professors responsables de l’Escola Pública amb qui he treballat colze a colze durant anys i prou positivament- han rebut i rebran bona formació en competències digitals, aprenentatge per projectes, canvis que introdueix la LOMLOE, coaching educatiu… I em deman: Reben també alguna formació en Bioètica com s’interroga José Ramón, coordinador de l’observatori de Bioètica i ciència de la Fundació Pau VI?. I no és estrany que s’ho demani o què ens ho demanem els qui valoram la presència de l’Escola Catòlica i dels professors de religió també en els Centres Públics.

Com ha dit en moltes ocasions el Papa Francesc, estem en un canvi d’època. Opcions i visions que no fa massa eren refusades per un sentit moral compartit per molts de la nostra societat, actualment no són tan sols respectables sinó que són proposades com a model de la nostra societat: avortament, eutanàsia, ideologia de gènere… A més, la nostra societat actual es caracteritza per ser multicultural i multireligiosa. L’expansió del transhumanisme va organitzant també els nostres esquemes actuals influïts pel progrés científic i tecnològic. Renebots meus, avui estudien, i m’interessa dialogar amb ells: intel·ligència artificial, robòtica, neurociència…

Com repeteix no poques vegades el Papa Francesc, estem a un canvi d’època. Ens convé tenir consciència del que avui es proposa o s’imposa socialment, i ens convé prendre una actitud personal a partir de criteris seriosament formats. La vida és vida, moviment constant. Tots necessitam flexibilitat, profunditat, i adopció d’actituds lliures en bé de tots.

El Papa Francesc s’ha demanat també moltes vegades si les comunitats eclesials -i l’escola catòlica és una comunitat eclesial de primer ordre- tenen avui una visió i donen un testimoni que estigui a l’alçada del que ens demana l’hora present.

Avui l’Escola catòlica no existeix en virtut del principi de subsidiarietat. La seva funció en aquesta circumstància històrica és anunciar el missatge de l’Evangeli, per açò necessita contractar i tenir i mantenir constantment educadors ben preparats per una cultura del diàleg. Per exemple, un professor de Biologia, no sols ha de ser competent en la matèria, sinó que també el seu paradigma ètic sobre la vida humana s’ha d’adequar als valors de l’evangeli d’acord al criteri de l’Església.

Com diu el document de la Congregació de l’Escola Catòlica: “La identitat de l’escola catòlica per una cultura del diàleg”, les escoles catòliques avui han de ser capaces de fer una bona aportació a l’evangelització de la cultura.

Don gràcies, avui, a la presència d’aquests dos Centres d’Església i als seus educadors, per la seva consciència i coratge profètic que tenen, i han de tenir, a favor d’un diàleg lliure, obert i sincer.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.