Demà s’obre el termini per a presentar les sol·licituds d’accés al Bo Lloguer Jove A partir d'aquest dimecres 3 d’agost i fins al pròxim 15 de setembre, els joves arrendataris podran presentar la documentació per accedir a la nova línia d'ajuts

Aquest dimecres 3 d’agost s’obre el termini per a presentar les sol·licituds d’accés al Bo Lloguer Jove. Avui s’ha publicat la convocatòria en el BOIB, obrint-se el termini fins al pròxim 15 de setembre.

Per accedir a aquesta subvenció, els joves arrendataris hauran de fer la seva sol·licitud de manera telemàtica a través del web bolloguerjove.caib.es, amb DNI electrònic, certificat digital o Clave PIN.

Els ajuts s’adjudicaran per ordre d’entrada, entre els expedients que siguin complets i correctes.

El Bo Lloguer Jove està dirigit als joves de les Illes Balears de fins a trenta-cinc anys que visquin en un habitatge en règim de lloguer, els quals podran gaudir d’un ajut de fins a 250 € mensuals durant dos anys.

Els sol·licitants no podran tenir ingressos de la unitat de convivència superiors a tres vegades l’IPREM (24.318 €) i els contractes d’arrendament hauran d’estar vigents en data 1 de gener de 2022 o amb posterioritat fins al termini de sol·licituds.

Les sol·licituds són individuals i no per habitatge; per tant, s’ha de presentar una sol·licitud per cada titular jove.

Es poden justificar els pagaments de les rendes de lloguer mensuals de gener de 2022 a juliol de 2022. Després d’aquesta data, tots els justificants de pagament de les rendes mensuals posteriors a la sol·licitud s’aportaran telemàticament cada quatre mesos.

El pressupost destinat al Bo Lloguer Jove és de 9,6 milions d’euros, en dues anualitats (2022 i 2023) de 4,8 milions d’euros cadascuna, mitjançant el qual es donaran ajuts directes als arrendataris que siguin titulars de contractes de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular, amb un lloguer mensual de fins a 900 €.

Es preveu que almenys 1.600 joves de les Illes Balears se’n podran beneficiar d’aquesta nova línia d’ajuts.

Es tracta d’una mesura impulsada des del Govern de l’Estat, gestionada a través de les comunitats autònomes, per facilitar un habitatge en règim de lloguer als joves amb escassos mitjans econòmics, mitjançant ajuts directes.

Aquesta iniciativa se suma al paquet d’ajuts al lloguer que ofereix anualment la Direcció General d’Habitatge del Govern.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.