Menorca Talaiòtica - Unesco

Infosalut Connecta atén més de vuitanta mil telefonades en el primer mes de funcionament La majoria dels contactes amb el 971 220 000 han estat per fer-hi consultes i demanar cita

La nova central d’atenció telefònica Infosalut Connecta va atendre 80.375 telefonades durant el mes de juliol, el primer d’ençà que es va posar en servei. La major part, 55.480, van ser telefonades relacionades amb consultes i per demanar cita, mentre que 24.018 van estar relacionades amb la COVID-19 i la vaccinació. El 30 % del total es va resoldre directament sense haver de donar cita, amb la qual cosa es van complir dos dels objectius: desburocratitzar la gestió i millorar l’accés a l’atenció primària.

Infosalut Connecta és un nou servei d’informació sanitària, gestió i citació dissenyat per facilitar els tràmits no tan sols als usuaris del Servei de Salut, sinó també a turistes i persones desplaçades. El telèfon de contacte és el 971 220 000 i l’horari d’atenció és de 7.00 a 21.00 del dilluns al dissabte i de 8.00 a 21.00 el diumenge i els dies festius.

Els usuaris poden telefonar a Infosalut Connecta amb les finalitats següents:

-Demanar, confirmar o anul·lar una cita (presencial o telefònica) amb un professional sanitari de l’atenció primària. També poden demanar informació general sobre els serveis i sobre els centres de salut i les unitats bàsiques de salut.

-Fer consultes i tràmits administratius: targeta sanitària individual, recepta electrònica, certificat COVID Digital de la Unió Europea, incidències relacionades amb baixes per incapacitat temporal, informes, etc.

-Obtenir informació general i suport en la gestió de tràmits sobre el transport sanitari programat.

-En els casos de turistes i persones desplaçades a les Illes Balears, obtenir informació general sobre l’assistència sanitària i cercar suport en la gestió de tràmits. Per exemple, hi poden telefonar els turistes que dubtin sobre a on han d’acudir per rebre assistència sanitària, les persones que venen a fer feina a les Illes Balears i necessiten donar-se d’alta en el sistema, etc.

L’objectiu principal d’Infosalut Connecta és millorar l’accessibilitat a l’atenció primària reestructurant els circuits de citació, a fi de redirigir cada usuari i oferir-li el recurs més adequat a la consulta que hagi plantejat.

Des del 1r de juliol, data en què es va posar en servei el nou sistema després d’un període de proves de tres mesos, ja s’han integrat a Infosalut Connecta trenta-un dels quaranta-sis centres de salut de Mallorca. La previsió és que a mitjan setembre ja hi estiguin integrats tots els centres de salut de l’illa. En la segona fase, a partir de l’octubre, serà el torn dels centres de Menorca, Eivissa i Formentera.

Fins que no es va posar en marxa, el 80 % de les cites de l’atenció primària es gestionava als centres de salut, telefònicament o presencialment. L’objectiu, doncs, és invertir aquesta situació, de manera que Infosalut Connecta pugui assumir aquesta funció per permetre gestionar amb més eficiència la demanda i disminuir els temps d’espera. Cal recordar que els dispositius d’atenció primària atenen deu milions de consultes l’any: quatre milions i mig de medicina de família, altres quatre i mig d’infermeria i set-centes cinquanta mil de pediatria.

Infosalut Connecta està dotada amb cent vint-i-dos professionals (que cobreixen setanta-cinc llocs de feina) amb formació com a tècnics d’emergències sanitàries. L’atenció telefònica s’ofereix en quatre idiomes: català, espanyol, anglès i alemany.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.