El servei de teleassistència domiciliària va atendre 27.887 trucades durant l’any 2021

El Consell Insular de Menorca ha aprovat recentment la renovació del servei de teleassistència domiciliària (TAD) a l’empresa Servicios de Teleasistencia, SA, per un import de 512.210,96 € per dos anys. Aquesta prestació inclou tres modalitats d’assistència: TAD bàsica de línia fixa, TAD bàsica amb línia mòbil i, des de fa dos anys, TAD avançada.

En concret, aquest servei està dirigit a persones que corresponen als següents col·lectius:

– Persones majors de 65 anys.
– Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 65%.
– Persones en situació de dependència sense PIA.
– Persones amb malalties cròniques que viuen soles i amb poc suport social o familiar.
– Persones amb dificultats de mobilitat o que pateixen caigudes freqüents.

Cal recordar que aquest servei va comptar amb 1.862 persones inscrites durant l’any 2021 i es van atendre 27.887 trucades. D’aquestes, 11.687 van correspondre a trucades d’emergència.

Pel que fa al perfil d’usuaris, durant el 2021, 1.405 van ser dones i 457 homes. Per altra banda, el 80,83% de les persones ateses tenien més de 80 anys, sent la franja del 80-90 anys la que va comptar amb més atencions.

En referència a la valoració del servei, el 98,30% dels usuaris està molt satisfet amb l’atenció rebuda i el que més valoren del servei és la seguretat que els hi aporta disposar d’aquest aparell, així com l’ajuda rebuda durant una emergència.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.