Govern i Ajuntament d’Alaior acorden la construcció de pisos d’allotjament dotacional al carrer Indústria Aquesta promoció d’habitatges protegits estarà destinada principalment a joves i altres col·lectius vulnerables

Vista d’Alaior. Foto: Geetty Images©

Govern i Ajuntament d’Alaior han acordat la construcció de pisos d’allotjament dotacional a la parcel·la que ja és propietat de l’IBAVI, situada al carrer Indústria d’Alaior.

Després de diverses reunions mantingudes entre l’IBAVI i l’Ajuntament, ambdues administracions han decidit construir una promoció d’habitatges en règim d’allotjament dotacional que estaran destinats principalment a persones joves i altres col·lectius vulnerables.

L’objectiu de l’IBAVI i de l’Ajuntament d’Alaior és facilitar l’emancipació i a l’accés a un habitatge per part d’aquests col·lectius.

La directora gerent de l’IBAVI, Olvido Terrassa, ha destacat la importància de la feina coordinada amb ajuntaments i la resta d’administracions per continuar incrementant el parc públic d’habitatge a les Illes Balears. En aquest sentit, cal recordar que, actualment, a les Illes Balears s’estan construint més de 600 habitatges de protecció pública. Amb la qual cosa, la previsió és incrementar el parc públic de lloguer un 72% abans que s’acabi la legislatura, incorporant 1.273 nous habitatges protegits a les Illes Balears, a través de diferents actuacions.

Per la seva banda, el batle d’Alaior, José Luis Benejam, ha explicat que “era important desbloquejar aquesta parcel·la que està en propietat de l’IBAVI des del 2010, i en la qual, per qüestions diverses, encara no s’hi havia pogut fer res. L’accés a l’habitatge és una problemàtica que preocupa l’Ajuntament, per això hem fet aquestes passes en col·laboració amb l’Institut Balear de l’Habitatge. El nostre objectiu és donar una solució a l’accés a un primer habitatge als joves i atendre aquelles persones que es trobin en una situació de necessitat”.

Tècnics de l’IBAVI i de l’Ajuntament d’Alaior; Cristóbal Marqués, regidor d’Urbanisme; Maria Antònia Pons, regidora de l’Àrea Social i d’Habitatge, i Olvido Terrassa, la directora gerent de l’IBAVI, es varen reunir recentment per resoldre dubtes i acordar també la redacció d’un conveni per part de l’ajuntament, que tracti les qüestions jurídiques i formals pertinents.

El Decret Llei 3/2020, de 28 de febrer, de mesures urgents en matèria d’habitatge, permet que els solars o edificacions destinats a equipaments pel planejament vigent (tant els edificats com els pendents de desenvolupar) es puguin destinar a allotjaments dotacionals, aquests darrers per oferir solucions transitòries d’habitatge.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca