Què passa amb els fems a Ciutadella?

Itziar Lecea/Ciutadella. – Des que va començar l’estiu, la imatge que ha donat el nostre municipi, especialment al centre, ha estat de saturació de fems. Papereres plenes, contenidors a vessar i fems per terra, una imatge que fa mal tant als visitants com als residents, als quals ens costa trobar un forat per les nostres deixalles a segons quins punts de la ciutat. Cal tenir en compte que Ciutadella concentra el 40%, aproximadament, de les places turístiques de Menorca, el que suposa un increment de població important durant els mesos de temporada. Així, la pregunta a fer és: tenim prou servei de recollida de fems a Ciutadella?

Canvi d’empresa al Consorci de Residus
en plena temporada

El regidor encarregat de la neteja del nostre municipi, Andreu Cardona, fa una distinció important abans de contestar a la pregunta clau: “hem de tenir en compte que tenim dos contractes: el de neteja i residus, que és municipal; i el contracte de recollida selectiva, que és el del Consorci de Residus i que és d’àmbit insular. Dintre del primer hi tenim tot el que és neteja de carrers, papereres, etc. I el segon contracte s’encarrega de recollir el rebuig dels contenidors selectius, ja sigui cartró, vidre o plàstic, i també fa la recollida selectiva pels comerços. Per tant, tenim dos contractes diferents.”

Dintre d’aquesta diferència, però, Cardona apunta a un fet puntual que explica la imatge de fems al carrer de principis d’estiu. “L’empresa que fa la feina pel contracte del Consorci va canviar dia 1 de juliol, i hi va haver molts de desajustaments, perquè enmig del carrer vam tenir molts de problemes. Crec que la resposta del Consorci, amb les setmanes, ha millorat, ajustant tema d’horaris -per exemple, fent la recollida de bon matí i no a partir de les 9h-, establint rutes de repàs que ajuden a no tenir caramulls de fems. Amb el servei municipal ens és molt més fàcil actuar de manera puntual quan hi ha un cúmul de fems, però amb el Consorci no és senzill, pel que les rutes de repàs, que fa dues setmanes que es van establir, ajuden en aquest sentit.”

Redimensionar el servei acord amb la població d’estiu

Però tornant a la pregunta de si el servei és suficient, almanco el que pertoca al Consorci de Residus, el regidor confirma que “és un servei que es dona amb un contracte que no està dimensionat pel volum de població que som a l’estiu a Ciutadella, tenint en compte que som el municipi turístic més gran de Menorca, o el que concentra més places turístiques. El contracte que s’aplica ara per part del Consorci ja fa anys que funciona, i no està dimensionat ni per volum ni per estacionalitat. El que sí que s’està fent, mentre es fa un estudi de les necessitats reals de recollida a Ciutadella, són millores damunt del contracte existent, com les mencionades de rutes de repàs, per exemple.”

Quines són aquestes millores? “Es fa molta feina amb grans generadors, com són hotels o restaurants grans, per poder tenir els seus propis contenidors i no col·lapsar els contenidors de carrer, tenir compactadores pròpies, etc. També estan posant més contenidors. En aquest sentit, estan fent bona feina. A banda, han inclòs una ruta de repàs dels punts més crítics -com plaça d’Artrtux, plaça des Born, plaça dels Pins- durant els diumenges, que és l’únic dia que, per contracte, no donen servei.”

Tanmateix, i com ja ha mencionat anteriorment a les pàgines de El Iris, Cardona demana col·laboració ciutadana pel bon funcionament dels serveis, tant el del Consorci com el municipal. “Crec que si la corresponsabilitat ciutadana fos real, fins i tot no hauríem de mester el volum de servei que tenim ara. Hauríem d’intentar respectar, per exemple, els dies i hores de la recollida selectiva pels comerços. Els establiments de restauració, amb els quals hem fet molta feina de consciència, s’haurien d’acostumar a treure els fems en bosses més petites, els vesins, han de poder emprar els contenidors destinats al seu ús sense trobar-se el col·lapse que generen els comerços… Són detalls que ajudarien a no tenir fems al carrer i que el servei fos més eficient.”

Millores també al servei municipal

Pel que fa al servei municipal de neteja i recollida de fems, també reconeix que s’han de fer millores. “Hem tingut alguns problemes, especialment a l’eix central del poble. Tenim controlats els problemes sistemàtics, aquells que ocorren si o si. Llavors, veim d’on sorgeix el problema, si és la persona que recull els fems de la zona que no està fent com toca la seva feina, per exemple. O si és una zona on s’acumula molta deixalla i s’ha de passar dues vegades pel mateix lloc. Així i tot, tenim dos operaris de vespre que hem posat enguany, que comencen a les 20h fins les dues de la matinada. És una de les millores que hem fet al contracte municipal, al qual hem afegit servei de desbrossament, operaris a les urbanitzacions durant el capvespre, i una màquina fregadora, que hauria d’haver arribat a mitjan juny. La tenim ja a Menorca, fent el procés de matriculació, i esper que es pugui posar en funcionament en breu. A banda, també posarem algunes paperes noves al centre històric, per reforçar algun punt.”

La imatge, però, ja s’ha vist. I les queixes han arribat a la seva àrea. “Si, hem tingut moltíssimes queixes del servei. Però repetesc que si fóssim tots una mica més responsables, el servei aniria millor. Podem fer les millores que estan a les nostres mans, però necessitam corresponsabilitat. Si el servei de recollida selectiva que dona el Consorci el dimarts i el dijous, no pot ser que hi hagi comerços que treguin el dimecres.”

Mentre es fan efectives i es noten aquestes darreres millores aplicades en ambdós contractes -el municipal i l’insular-, Cardona posa èmfasi en la necessitat de tenir un servei dimensionat i estacionalitat per part del Consorci, del que diu que ja ha adjudicat un contracte per estudiar les necessitats reals de Ciutadella i actuar en conseqüència de cara a un futur.

Baleària

One Comment on “Què passa amb els fems a Ciutadella?”

  1. Jo crec que també hi ha un tema de vigilància en el sentit que la policia hauria d’avisar i multar si cal aquelles perones o empreses que deixen fems fora dels contenidors i papereres. Si un contenidor és ple, se n’ha de cercar un altre o entornar-se el fems a ca seua i esperar l’endemà.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.