El Consell aprova en plenari el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Menorca Recull un total de 15 línies d'actuació i 28 accions per aconseguir un desenvolupament urbà més sostenible des del punt de vista social, econòmic i mediambiental

El Consell Insular de Menorca ha aprovat avui el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana de Menorca (AUM), full de ruta per aconseguir fer dels entorns urbans espais de convivències sostenibles, acollidors, segurs i resilients davant els reptes de futur.

Menorca es converteix així en un dels primers territoris del país en completar l’elaboració d’una agenda urbana pròpia, que fixa les prioritats i línies estratègiques d’actuació, així com una metodologia i sistema de treball per als pròxims anys d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Urbà Sostenible, l’Agenda Urbana Espanyola i les directrius fixades en l’àmbit internacional.

El document de l’Agenda Urbana de Menorca estableix, després d’un procés de diagnosi del territori i l’anàlisi de les seves necessitats i oportunitats, un total de 10 eixos estratègics, 15 línies d’actuació i 28 accions directes per a fer de Menorca una illa més sostenible, saludable, accessible, habitable i innovadora, amb un model econòmic diversificat i una millor qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Un pla d’acció ambiciós amb l’horitzó fixat per al 2030 i que compta amb el finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea. Menorca és l’única illa pilot designada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la qual cosa suposa una oportunitat per aplicar polítiques innovadores adaptades a les necessitats de l’illa.

Estratègia i reptes de l’Agenda Urbana de Menorca

El primer eix estratègic de l’AUM tracta d’assolir un model territorial sostenible que conservi i protegeixi el sol i el patrimoni de l’illa. Per aconseguir-ho, es planteja la creació d’un laboratori rural d’experimentació en solucions innovadores per a la sostenibilitat.

El segon eix se centra a evitar la dispersió urbana i revitalitzar els nuclis urbans existents. Els reptes associats a aquest eix són:

1. La implementació de mesures de reforma integral i regeneració social.

2. La implementació de projectes de millora de l’espai públic.

3. La incorporació d’arbrat en obres públiques.

4. Millorar la capacitat de resiliència davant el canvi climàtic i prevenir i reduir l’impacte del seu efecte ocupen el tercer eix estratègic de l’AUM. Per aconseguir-ho, el pla d’acció contempla la creació de programes d’impuls a la rehabilitació ecoeficient del parc residencial (recuperació dels habitatges buits).

El quart eix se centra en el foment de la gestió responsable dels recursos disponibles i aposta per una economia circular. Contempla els següents reptes:

1. Sistemes urbans de captació i aprofitament de l’aigua de pluja: recuperació d’aljubs tradicionals públics i construcció de nous aljubs i tancs de tempesta.

2. Xarxa de fonts públiques amb tractament d’osmosi per a aigua de boca.

3. Millora de la xarxa de distribució d’aigua potable per a evitar fugides.

4. Millora del cicle de l’aigua: infraestructures per a l’aprofitament de les aigües urbanes depurades.

5. Millora del cicle de l’aigua: estudi per a la reubicació de captacions d’aigua per a ús urbà.

6. Inventari de sostres de fibrociment i mesures per a la seva retirada.

7. Creació del programa 3R Menorca” Comunitat d’aprenentatge orientada a la pràctica en economia circular.

8. L’impuls de la mobilitat sostenible i la proximitat ocupa el cinquè eix estratègic. Les accions són les següents:

9. Completar i millorar la xarxa de carrils bici de Menorca, incloent-hi canalització de fibra de banda ampla.

10. Elaboració de la xarxa/mapa de camins rurals habilitats per a la mobilitat sostenible entre poblacions.

11. Xarxa de carpooling per a desplaçaments compartits amb cotxe.

La cohesió i equitat de la societat menorquina és el sisé eix del pla d’acció de l’AUM. Es concreta en:

1. Programa xarxa d’habitatges d’estada temporal de Menorca.

2. Millora de l’accessibilitat i senyalística de la xarxa de “Rutes saludables”.

3. Comunitat d’aprenentatge orientada a la pràctica: cures i suport intergeneracional.

El seté eix estratègic es centra en l’impuls de l’economia urbana a través de:

1. Creació de la comunitat d’aprenentatge orientada a la pràctica: agroecologia urbana comunitaria.

2. Ampliació de l’equipament del FABLAB Centrebit Menorca i formació en fabricació 3D.

L’accés a l’habitatge ocupa el vuité eix estratègic amb reptes com:

1. La creació d’un programa integral d’inclusió social per a persones sense llar.

2. Parc d’habitatges col·laboratius: cohousing i cohousing senior.

El penúltim eix estratègic de l’AUM busca liderar l’innovació digital a Menorca. Els reptes o accions a assolir són:

1. Dotació de business intelligence en la plataforma IOT Menorca Smart Island.

2. Implantació de comunicacions unificades i serveis de telecomunicacions per a l’Administració Pública local de Menorca.

3. Implantació d’un sistema de gestió documental i arxiu electrònic basat en TIC.

4. Implantació de plataforma integrada d’aplicatius per a les administracions públiques locals de Menorca.

5. Comunitat d’aprenentatge orientada a la pràctica: salvar la bretxa digital.

El darrer eix de l’AUM està dedicat a millorar la governança de Menorca i els instruments de participació ciutadana amb la creació d’un programa de participació de les associacions veïnals en la presa de decisions de les polítiques municipals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.