Es registra la proposta definitiva del Pla Territorial Insular a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

 

El Consell Insular, a través del Departament d’Ordenació del Territori, ha registrat aquest divendres la proposta definitiva del Pla Territorial Insular (PTI) a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, a la Direcció General de Costes i a la d’Emergències del Govern estatal per tal que puguin emetre l’informe preceptiu corresponent abans de l’aprovació definitiva per part de la institució insular.

En el document finalment presentat s’han valorat les al·legacions presentades per particulars, empreses, entitats i administracions, i en especial, els informes sectorials i dels ajuntaments.

Ara, una vegada entregat el document, la Comissió de Medi Ambient té fins a sis mesos per emetre el seu informe, mentre les direccions generals tenen dos mesos. Serà després quan s’incorporaran les aportacions finals i es portarà la proposta a les comissions tècnica i assessora, per ser finalment aprovat pel Ple del Consell Insular.

Cal recordar que els principis que han inspirat a la revisió del PTI vénen marcats pels continguts de la Nova Agenda Urbana i l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), establint sis punts prioritaris:

1. Transformació del model energètic: reducció de la demanda energètica, prioritzant l’estalvi energètic i l’eficiència energètica, així com la generació progressiva mitjançant la implantació de renovables, amb l’objectiu d’aconseguir un model 100% renovable.

2. Millora de la definició de les àrees de risc: diferenciació d’àrees en diferents nivells de risc per afavorir la resiliència territorial i l’adaptació al canvi climàtic.

3. Protecció i classificació del sòl rústic: reducció de la pressió sobre el sòl rústic i la valorització del patrimoni i l’activitat agrària.

4. Habitatge: assegurar les reserves de sòl en àrees de nou creixement (àrees de transició) per al desenvolupament d’habitatge públic i la millora a l’accés a l’habitatge principal.

5. Àrees de reconversió territorial: viabilitzar l’execució de les àrees de reconversió territorial amb criteris d’ordenació que permetin el seu desenvolupament.

6. Estades turístiques: definició del model de zones aptes per afavorir la vocació turística dels nuclis i zones turístiques fent-les compatibles amb la preservació del medi natural i rural.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.