Aprovades les pròrrogues del Servei de Prestació de Teràpies Respiratòries Domiciliàries del Servei de Salut

El Consell de Govern ha aprovat avui la despesa corresponent a les pròrrogues del servei de prestació de teràpies respiratòries domiciliàries i altres tècniques de ventilació assistida als usuaris derivats pel Servei de Salut. A final de 2020 es va adjudicar aquest contracte en dos lots diferents que ara es prorroguen per dos anys més. L’import total conjunt d’ambdues pròrrogues és de 13,8 milions d’euros.

La pròrroga del servei que és l’objecte d’aquest contracte està determinada per la necessitat d’administrar a domicili tractaments d’oxigenoteràpia i d’altres teràpies respiratòries als pacients amb alguna patologia respiratòria crònica. L’assistència domiciliària aporta un clar avantatge als pacients, ja que els proporciona més comoditat, atès que queden a casa seva, a més dels avantatges de rebre una atenció individual i protocol·litzada.

L’octubre de 2020 es va signar la prestació d’aquest servei amb dos lots diferents amb dues empreses. D’una banda, amb Linde Médica, SL, amb una durada prevista de dos anys, prorrogable per dues anualitats addicionals, i per l’import de 7 milions d’euros. I de l’altra, amb l’empresa Air Liquide Healthcare España, SL, amb una durada prevista de dos anys, prorrogable també per dues anualitats addicionals, i per l’import de 5,8 milions d’euros. L’expedient administratiu va preveure en el plec de clàusules administratives la possibilitat de prorrogar aquests dos expedients per dos anys més.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.