Educació concedeix gairebé 900.000 euros per desenvolupar durant el curs 2022-2023 programes formatius per facilitar la inserció sociolaboral i evitar l’abandonament escolar

La Direcció General de Formació Professional i Estudis Artístics Superiors, a través del Servei de Planificació i Participació, ha fet pública la proposta de resolució definitiva dels ajuts econòmics concedits per desenvolupar programes de qualificació inicial (PQI) durant el curs 2022-2023. Aquests ajuts s’adrecen a les corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre i entitats d’economia social. En total, es concediran ajuts per un import de 879.903 €, uns ajuts que es repartiran entre els 16 projectes formatius que s’han presentat a la convocatòria.

Aquests programes tenen com a objectiu que els alumnes assoleixin les competències professionals pròpies d’una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals; que tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria; que se’ls proporcioni una formació pràctica, avaluable i tutelada; que connectin les finalitats del sistema educatiu amb les necessitats del sistema productiu, i que, en darrer lloc, finalitzin amb èxit un cicle formatiu de grau bàsic que els permeti retornar al sistema educatiu o aconseguir la inserció social i laboral.

L’oferta pública de formació que ofereix la Conselleria d’Educació i Formació Professional no sempre permet atendre determinats col·lectius desfavorits que han abandonat o són susceptibles d’abandonar el sistema educatiu sense haver assolit l’educació secundària obligatòria. Això dificulta que puguin entrar dins el mercat laboral. A més, aquesta situació es pot agreujar quan l’alumne manifesta un rebuig a la institució escolar i la seva actitud no millora després d’haver rebut diferents mesures de suport educatiu. Segons Antoni Baos, director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, “tot plegat fa que sigui necessari establir una oferta addicional que suposi una oportunitat per a aquest alumnat, la qual s’ha de fer mitjançant la col·laboració d’entitats amb experiència i mitjans específics per atendre aquests col·lectius. De fet, aquesta col·laboració s’ha fet efectiva durant els darrers anys a través de convocatòries d’ajuts per impartir programes de qualificació inicial que han demostrat ser una segona oportunitat per a aquest tipus d’alumnes”.

La convocatòria per al curs 2022-2023 preveia una oferta formativa de 18 programes de qualificació inicial vinculats a les famílies professionals d’Agrària (AGA), Arts gràfiques (ARG), Comerç i màrqueting (COM), Electricitat i electrònica (ELE), Fusta, moble i suro (MAM), Hoteleria i turisme (HOT), Imatge personal (IMP), Informàtica i comunicacions (IFC), Instal·lació i manteniment (IMA) i Transport i manteniment de vehicles (TMV). En aquest sentit, els ajuts concedits finalment estan relacionats amb les famílies professionals següents:

Hoteleria i turisme (HOT)

– Auxiliar de cuina.

Entitats beneficiàries: Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca, Amadip Esment Fundació i Totheducatiu.

– Auxiliar de serveis de restauració.

Entitats beneficiàries: Aproscom Fundació, Amadiba (2 projectes), Ajuntament de Son Servera i Totheducatiu.

Transport i manteniment de vehicles (TMV)     

– Auxiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles.

Entitat beneficiària: Ajuntament de Calvià.

– Auxiliar de manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

Entitat beneficiària: Ajuntament d’Alcúdia.

– Auxiliar de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo.

Entitat beneficiària: Ajuntament d’Alcúdia.

Imatge personal (IMP)

– Auxiliar d’estètica.

Entitat beneficiària: Fundació Patronat Obrer de Sant Josep.

– Auxiliar de perruqueria

Entitats beneficiàries: Ajuntament de Calvià i Fundació Patronat Obrer de Sant Josep.

Instal·lació i manteniment (IMA)

– Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica.

Entitat beneficiària: Projecte Socioeducatiu Naüm (Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül).

Arts gràfiques (ARG)

– Auxiliar de reprografia.

Entitat beneficiària: Amadip Esment Fundació.

La durada de les activitats formatives serà de 1.000 hores i els alumnes que superin els mòduls generals dels programes aconseguiran el certificat del primer nivell dels ensenyaments per a persones adultes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.