El Servei de Salut contractarà el manteniment de la Història clínica d’atenció intermèdia per un valor màxim estimat de 850.161 euros

El Consell de Govern ha autoritzat el director general del Servei de Salut de les Illes Balears a contractar el servei de manteniment de la història clínica d’atenció intermèdia del Servei de Salut per un valor estimat de 850.161 €.

La història clínica d’atenció intermèdia és el sistema d’informació que empren els clínics de l’Hospital General, l’Hospital Psiquiàtric i l’Hospital Joan March per a la gestió clínica dels pacients que atenen.

Consisteix en la implantació de sistemes i tecnologies per crear un registre de salut electrònic dels pacients sociosanitaris a les Illes Balears. Es tracta d’una eina de registre de la informació clínica i psicosocial, generada al llarg de la vida dels pacients en els dispositius hospitalaris i extrahospitalaris d’assistència sociosanitària del Servei de Salut.

A més, permet a tots els professionals assistencials de l’àmbit sociosanitari treballar de manera col·laborativa, interdisciplinària i multidisciplinària.

El Govern de les Illes Balears ha de garantir el bon funcionament del sistema sanitari públic exercint les diferents facultats que les lleis específiques li atribueixen, aplicant els seus recursos i mitjans organitzatius, emprenent accions encaminades a satisfer el dret de protecció de la salut i distribuint òptimament els recursos de què disposa per oferir les prestacions i els serveis sanitaris.

Es preveu que aquest contracte tindrà una vigència de dotze mesos des de la data en què es formalitzi, amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a un màxim de vint-i-quatre mesos més.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.