L’Ajuntament de Ciutadella s’adhereix a la Sindicatura de Greuges del Consell Insular

 

Ajuntament de Ciutadella. Foto: Bep Al·lès©

La Sindicatura de Greuges compta amb nou ajuntament adherit. Es tracta de l’Ajuntament de Ciutadella que, després que s’aprovés el seu adheriment al novembre del 2021, no ha estat fins aquest mes de setembre quan s’ha pogut signar el conveni per una vigència de quatre anys. Aquesta signatura suposa que la Sindicatura actuarà de reforç als serveis d’informació i defensa de la ciutadania municipals de manera gratuïta, tant per a l’ajuntament com per als ciutadans que en vulguin fer ús.

Ara, una vegada signat el conveni, l’ajuntament haurà de designar una persona de referència, que canalitzarà les peticions d’informació que pugui efectuar la Sindicatura de Greuges, així com també li farà arribar les queixes i els suggeriments que es dirigeixin a l’esmentada Sindicatura a través dels mitjans municipals.

La Sindicatura de Greuges, per la seva banda, haurà d’elaborar un informe anual de les actuacions referides a l’àmbit competencial municipal que serà lliurat a l’Ajuntament de Ciutadella, el qual en donarà compte al Ple de
l’ajuntament.

Cal recordar que les queixes i els suggeriments adreçats a la Sindicatura de Greuges referides a l’actuació o manca d’actuació de l’ajuntament s’han de formular a través d’un escrit raonat dirigit a l’esmentada Sindicatura i es poden presentar directament al servei d’atenció a les persones de l’Ajuntament, a través d’algun dels mitjans que preveu la normativa de procediment administratiu general, i també per correu electrònic a l’adreça sindicatura.greuges@cime.es, o al tel.971 35 60 50 ext.2282, o als punts del Servei d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.