El PP, junt amb el PSOE i Gent per Ciutadella, bloqueja a Ciutadella una moció d’urgència sobre els SANDACH registrada per Ciutadans

Grup Municipal Cs Ciutadella. – Des de Cs Ciutadella volem posar en coneixement una situació que va succeir en el recent plenari de dia 20 d’octubre de 2022 de l’Ajuntament de Ciutadella, en el qual el grup municipal de Ciutadans Ciutadella havia prèviament registrat una moció d’urgència dia 19 d’octubre, devers les 09:00 hores, i que, al no estar dictaminada ni per comissió informativa ni per junta de portaveus, aquesta urgència s’havia de justificar al Ple, a l’hora que aquest havia de votar la inclusió o no d’aquesta moció a l’ordre del dia per poder-la debatre. Perquè això pugui passar s’ha de obtenir la majoria absoluta de la corporació (11 vots).

Arribats el moment de la votació per poder incloure la moció en relació al SANDACH (Subproducto Animal No Destinado A Consumo Humano) del regidor de Ciutadans, Udi Carrasco, que prèviament havia justificat dita urgència dient: “que el tema al que fa referència la moció presentada d’urgència (SANDACH) és perquè és un tema d’actualitat i fa setmanes que surt diàriament per premsa”, sent, possiblement aquest cas, el més greu políticament rallant del que va de legislatura. Seguidament es votà dita urgència per poder incloure o no aquest punt a debat dins l’ordre del dia del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, recordant que era necessària la majoria absoluta. El resultat de la votació fou el següent: PP (5), PSOE (3) I PODEMOS (2), van votar ABSTENCIÓ de la inclusió de la moció i PSM (7) I CIUTADANS (3), van votar A FAVOR… Va faltar un vot.

Sorprenent, o no, fou la incoherència del PP, principal partit de l’oposició, excusant-se amb el “NO CREAR PRECEDENTS”, quan, fent un exercici de memòria hem de dir que el precedent el va crear precisament el propi PP quan, dia 21 de gener de 2016, va votar A FAVOR una moció d’urgència que va registrar el mateix PP dia 20 de gener de 2022 (també un dia abans del Ple) en relació al CAS NERER. Que el PP s’absté per no crear PRECEDENTS? Són ells i els altres partits d’aquesta corporació (que ara també s’han abstingut) que al 2016 ja van crear un precedent. O és que si és el PP que presenta i justifica la urgència té més validesa, sent el motiu d’urgència el mateix (el clar interès públic)? O és que creuen que no és important ni d’actualitat el tema de la moció quan ells mateixos, en aquest plenari d’ara, en presenten una sobre el mateix tema? Lis demanaríem un poc de COHERÈNCIA. Aquell dia van votar A FAVOR de la urgència i des d’aquell moment ja es va crear un precedent, i el que havien d’haver fet era votar a favor com van fer amb la seva, però clar, no és el mateix votar el dels altres. Pot ser no ho van fer perquè la nostra moció feia més que ombra a la seva. Volem creure que és això, perquè una altra cosa seria tapar opcions de debat a posta, i que la pròpia oposició té l’obligació de treure. Igual es pot entendre (que no acceptar) dels socis de govern intentant tapar una mala gestió pròpia, però mai d’un partit que, suposadament fa d’oposició.

En resumides comptes: Que el PP, junt amb el vot d’abstenció del PSOE i GENT PER CIUTADELLA van aconseguir evitar que es debatés, en aquest passat ple, el tema dels SANDACH per part del nostre partit, i, com a conseqüència, limitar i fer callar la veu del Ple de l’Ajuntament de Ciutadella perquè instés al Conseller de Medi Ambient i President del Consorci de Residus i Energia de Menorca a actuar en conseqüència amb el vot favorable que va emetre com a regidor de l’Ajuntament de Ciutadella a tots i cada un dels acords fermes del Ple relacionats amb l’exposició de motius de la present moció, procurant la seva aplicació i que siguin una realitat el més prest possible.

Ara s’entén millor a la presidenta del PP de Menorca quan fa uns dies va manifestar i definir el seu vot com a útil, (i per tant inútil els dels altres)… La utilitat quan és per un mateix és legítima, quan és pels altres, no. Doble moral. Hi ha eleccions a prop i entenem que els feixem nosa, però si en aquest passat plenari, a Ciutadella, el PP hagués votat A FAVOR, el seu vot hagués estat més útil pels Ciutadellencs que sí que creiem que el tema dels SANDACH és un tema prou important. Quina por tenien de que es debatés una moció d’aquest tema quan, repetim, en el mateix ple hi havia una altra moció, per ells mateixos presentada, relacionada amb els SANDACH? Que no ens posin l’excusa dels PRECEDENTS, perquè, precisament els PRECEDENTS, els va crear el propi PP al 2016.

Ahir va quedar demostrat, una altra vegada, que la incoherència mai pot ser el vot útil.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca