Aprofitem realment l’aigua de pluja?

Itziar Lecea/Ciutadella. – L’aigua és un recurs escàs. No és una novetat, però potser en el que duim d’any, es fa més evident a la nostra illa. L’escassetat de pluges, la sequera, les altes temperatures, el malbaratament a causa del mal estat de les canalitzacions, i la manca d’infraestructures de recollida d’aigua de pluja per aprofitar-la al màxim, fan que la preocupació per aquest recurs escàs però totalment necessari, dispari la imaginació. Així va ser com una empresa brasilera va desenvolupar el sistema LlueveLluvia, que ajuda a recollir i potabilitzar l’aigua de pluja. I si tenir aigua a casa fos molt més barat i sostenible del què ens pensem?

Què gastem a l’any en aigua potable a Menorca

Es recomana, per salut, consumir aproximadament un litre i mig d’aigua diari per persona. Fent càlculs a l’engròs, una família de 4 persones, necessita una garrafa de 6 litres per un dia, el cost de la qual ronda els 2€. Si comptam el necessari per un mes, la despesa en aigua embotellada puja las 60€. I si fem el compte anual, són més de 700€ que invertim en un recurs que, literalment, cau del cel. A banda, hem d’afegir el cost ambiental que suposa dur aigua de fora de l’illa -amb la despesa de combustible per transportar-la-, i l’impacte en material plàstic que, en el millor dels casos, acaba reciclat. La realitat és que beure aigua, a Menorca, és costós. Per la nostra butxaca i pel medi ambient.

Per açò, cal cercar alternatives que siguin més sostenibles, en tots els sentits. En aquesta línia, les institucions públiques han fet una aposta forta per la reparació de les canalitzacions -per les quals es perd gairebé un 30% de l’aigua que hi ha a les reserves hídriques-, la principal font d’aigua potable a les cases. Però, existeix una alternativa viable i assequible per augmentar aquest recurs sense que suposi un cost superior, tant a nivell econòmic com medi ambiental?

LlueveLluvia

Sembla que la resposta és afirmativa. O així ho afirma l’empresa brasilera responsable del sistema de recaptació i filtratge d’aigua de pluja LlueveLluvia. El preu d’aquest sistema és de manco de 1.000€ -el que el fa amortitzable en poc més d’un any, si tenim en compte el que gastem de mitjana en consum d’aigua potable- i s’ha de connectar a un dipòsit per guardar l’aigua recollida. Però, com funciona? I el més important: és efectiu?

Està clar que beure l’aigua que cau a la nostra terrassa sense que hagi passat per uns filtres, no és la idea més intel·ligent. Els aljubs ja fan aquesta funció i tenen una construcció i manteniment ben específics. Amb el sistema de LlueveLluvia, es pretén aconseguir el mateix però amb una inversió molt menor i a l’abast de moltes famílies.

La idea l’ha desenvolupada l’empresa brasilera Ideas sostenibles, i ha creat un sistema de recollida i filtratge que potabilitza l’aigua i la deixa llesta pel consum humà en quatre fases. En la primera d’elles, una vegada recollida d’aigua de, per exemple, un terrat, consisteix en el filtratge de fulles, residus i partícules de gran tamany. En una segona fase, l’aigua passa per un sistema de pedra calcària -similar al nostre marès, que funciona com a filtradora natural- que ajusta el PH del líquid recollit. Per potabilitzar-la, es passa a la tercera fase, en la qual l’aigua entra en contacte amb el clorador, que elimina els microorganismes nocius que hi puguin quedar i així potabilitzar del tot els litres recollits. Un segon filtre de partícules atura totes aquelles més grans de 25 micres, el que garanteix que l’aigua que arriba al dipòsit està tan neta com sigui possible.

És senzill tenir un filtre de LlueveLluvia a qualsevol lloc? Com tot, s’han de complir uns requisits, per la qual cosa es recomana sobretot per cases situades al camp o que almanco tenguin un terrat on recollir l’aigua. Sabent que la mitjana de pluja a Menorca és de 650 litres per metre quadrat en un any, una terrassa de 100 metres quadrats seria capaç de recollir uns 65.000 litres anuals, molt més dels aproximadament 2.500 litres de consum per any d’una família de 4 persones. Així, amb una superfície de 10 metres quadrats, es poden cobrir les necessitats de consum d’aigua per beure, de la qual es recollirien uns 6.500 litres anuals. La despesa inicial en el sistema de tractament d’aigües de LlueveLluvia, queda compensada en poc temps si contem el temps invertit a anar a comprar aigua al supermercat, el cost del material plàstic en la qual ve envasada i la despesa energètica de transportar l’aigua embotellada fins a Menorca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.