Les entitats bancàries de Ciutadella als anys 80

Fotografia del nostre arxiu on podem veure la cantonada de la plaça d’Alfons III o plaça de Ses Palmeres amb el carrer del Carme o carrer de Maó als anys 80 on on ara hi ha la Notaria hi havia una sucursal del Banco de Bilbao.

Als anys 80 hi havia un bon nombre de bancs i caixes a Ciutadella, molt abans de les fusions entre entitats i la desaparició de moltes de les oficines i surcusals.

Eren els anys de la Caixa de Balears Sa Nostra i la Caixa de Pensions i Estalvis; el Banc de Bilbao, Bankunion, Bankinter, Banc Central, Banc Hispano Americano, Banc de Crèdit Balear. Banca March, Banco Urquijo, Banc de Biscaïa i un llarg etc.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca