Menorca Talaiòtica - Unesco

Licitació: servei de neteja i manteniment a béns del patrimoni històric menorquí

Hipogeu de la Torre del Ram. Foto: Consell de Menorca.

El Consell Insular de Menorca, a través del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, ha publicat la licitació del contracte del servei per a la neteja, el manteniment i la instal.lació de plafons informatius a béns integrants del patrimoni històric de l’illa de Menorca. L’objectiu final és mantenir la xarxa de monuments en les millors condicions per a les visites del pu´blic.

El valor estimat del contracte és de 581.803,20 euros. Les empreses o professionals interessats poden presentar la seva proposta fins el 16 de gener a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat. Els treballs s’hauran d’organitzar de manera que les feines me´s molestes estiguin enllestides abans de Setmana Santa i que durant l’estiu els treballs siguin u´nicament de manteniment.

Les actuacions que constitueixen l’objecte del contracte són:

 1. Neteja i control de la vegetacio´ herba`cia i arbustiva dels jaciments arqueolo`gics, els camins d’acce´s i els aparcaments.
 2. Control dels esdeveniments, les accions vanda`liques, les espoliacions, els enderrossalls de parets, etc., o de qualsevol imprevist que afecti els be´ns.
 3. Recollida d’escombraries i dels fems que hi puguin deixar els visitants o el pu´blic en general, tant a les papereres instal·lades com als voltants dels be´ns.
 4. Restitucio´ i restauracio´ selectiva de pedres caigudes per causes naturals o per destrosses vanda`liques que es produeixen.
 5. Manteniment i neteja dels plafons explicatius instal·lats als jaciments.
 6. Manteniment i neteja de papereres i de cartells de senyalitzacio´ de carretera i instal·lacio´ de noves papereres i de nous cartells, d’acord amb les indicacions del responsable del contracte.
 7. Renovacio´ o restitucio´ de vinils dels plafons malmesos per causes antro`piques o clima`tiques segons el model i disseny que s’annexa al contracte.
 8. Emblanquinada anual i manteniment sense vegetacio´ de l’esquena d’ase de les parets que envolten els jaciments de Trebalu´ger, Son Mercer de Baix, Cala Morell (necro`polis), Biniac occidental, Torre del Ram, Son Bou, Toraixa i Son Catlar.
 9. Mantenir en bon estat les barreres amb sistema antirobatori als jaciments de Cala Morell (neco`polis), Torre del Ram, Biniac occidental, Basi´lica de Son Bou, Trebalu´ger, Son Mercer de Baix, Son Catlar i Sant Agusti´.
 10. Supervisio´ i control per part d’un arqueo`leg de les feines que s’hagin de fer als monuments.
 11. Quan sigui necessari, tambe´ hi intervendra` un restaurador especialista en patrimoni histo`ric i arqueolo`gic.

Aquí trobareu el llistat complet de béns que han de ser objecte d’aquestes actuacions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.