L’IES JM Quadrado se suma al Young Business Talents 13 alumnes de l’institut lluiten per ser els millors empresaris en la XII edició del concurs nacional.

Miriam Triay/Ciutadella – El passat mes de novembre es va iniciar la XII edició del programa estatal Young Business Talents. Un acte, eminentment, online, que permet, als alumnes de diferents parts d’Espanya, viure l’experiència de dirigir una empresa i competir en el mercat. Un concurs que, enguany, rep a un total de 10.634 estudiants de 389 centres docents de tot el país. 203 d’aquests alumnes són de 6 centres de Balears, i 62, concretament, de 3 de Menorca. D’entre els quals es troba l’IES JM Quadrado, que s’ha sumat a aquesta nova edició amb 13 alumnes, tant de Batxillerat com de Cicles Formatius.

XII YOUNG BUSINESS TALENTS

Un any més, el programa nacional, Young Business Talents, es presenta davant centres educatius, professors i alumnes, per iniciar una nova edició. El concurs gratuït i públic, permet, als diferents participants, poder adquirir experiència empresarial a través de la posada en pràctica de molts aspectes teòrics estudiats. Com bé s’explica a la pàgina web del mateix, es tracta de dirigir una empresa, a través d’un simulador, emulant “amb precisió el que passa al món empresarial”.

El programa, en format online, s’inicià el 7 de novembre, a través de la presentació de l’escenari econòmic, de la formació dels grups o equips directius, i de la divisió de tots els grups en una simulació concreta de 4/5 empreses, que competeixen directament entre elles. Un cop introduïts els aspectes bàsics, el 13 del mateix mes cada grup ja va presentar el primer pla empresarial, encetant, definitivament, el joc. Ara, i fins al mes de febrer, els diferents equips hauran de guiar-se d’un calendari que es troba a la pàgina web, per anar presentant els diferents plans, i anar superant les diverses fases. Per acabar arribant a la final, l’única part presencial del programa, i en la qual només podran participar els millors grups.

L’INSTITUT CIUTADELLENC APOSTA PEL PROGRAMA

Davant aquest escenari de possibilitats i facilitats d’aprenentatge que presenta el concurs, l’institut JM Quadrado ha decidit, un any més, sumar-se a l’experiència i submergir als seus alumnes en aquest simulador empresarial. Dels 13 participants, n’hi ha 10 que estan cursant segon de batxiller, i tres que estudien per convertir-se en tècnics superiors en manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. En el primer cas, la participació en aquest concurs es fa a través de l’assignatura d’Economia, com a una activitat complementària i, més bé, optativa.

Però en el segon, els alumnes del Mòdul d’empresa i iniciativa emprenedora, impartit pel professor Josep Benejam, s’han pres el programa seriosament, i hi dediquen 1 hora de les 3 amb què compta l’assignatura a la setmana. Des del setmanari hem pogut parlar amb dos dels tres alumnes, Santi Torrent i Alfonso Morales, -el tercer és Pedro Orfila-, i amb el professor. Com ens explica aquest darrer, “l’assignatura en si requereix crear un pla d’empresa, i aquest concurs és una manera més pràctica de fer-lo i que entenguin el procés”.

NUMBER 1

Gràcies al fet que l’institut ja havia participat l’any passat, i de saber l’opinió d’altres docents i centres respecte al concurs, Benejam va considerar que seria una bona forma de posar en pràctica molts dels aspectes que es contemplaven a la seva assignatura. “Ho vam veure una manera diferent d’enfocar-la”. Així, es va arribar a la conclusió que el programa passaria a formar una part més dels continguts, puntuant, fins i tot, en la nota final.

El concurs, com ja hem dit, consisteix en, a partir d’un simulador empresarial, fer que els diferents participants passin a dirigir una empresa, havent de prendre decisions, analitzar els resultats, i seguir treballant per fer que el seu negoci sigui el millor. Enguany, el sector que es contempla és el lacti, tots els equips han de vendre llet i iogur, i s’han d’enfrontar als canvis de mercat i context que hi ha enfocats en aquests productes, com, per exemple, la preferència del consumidor per la llet de soja o avena.

Així, i segons el calendari de què disposen, el concurs consta de 4 fases abans de la final, i cada una d’elles està formada per diferents anys. La primera, per exemple, durava dues setmanes, tenint en compte que cada setmana equival a un any simulat. “Cada setmana/any ells prenen una sèrie de decisions, fan una proposta de pla empresarial, i en funció dels resultats que han obtingut, prenen les decisions per la següent setmana/any”. Així, cada setmana els alumnes han d’analitzar la situació del mercat i, sobretot, de les altres quatre empreses que els fan la competència directa, i decidir com actuar de cara al següent any simulat.

L’empresa que regenten Morales, Torrent i Orfila s’anomena Number 1 i, de moment, acabada ja la fase 2, se situa en la posició 12 de 59 de Balears amb 162 punts; els mateixos que té l’empresa que ostenta el lloc 11. Fins ara, les posicions dels equips se centren en l’àmbit regional.

Una experiència, per ara, satisfactòria, que els està ajudant a comprendre el món real. I que, com afirma Morales, “ajuda a agafar experiència, a veure com funciona realment el món empresarial. Però, sobretot, et fa pensar i analitzar com millorar, cercar solucions i sobreposar-te a la competència”.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.