Crèdit i Caució preveu que la zona de l’euro es contregui el 2023 A mesura que s'assenta la possibilitat d'una prolongada invasió russa d'Ucraïna, les perspectives de la zona de l'euro es tornen més ombrívoles

Crédito y Caución preveu que el creixement del PIB de la zona de l’euro es contregui un -0,1% el 2023, fet que suposa una revisió a la baixa de 2,6 punts percentuals respecte a les previsions de fa sis mesos. A mesura que s’assenta la possibilitat d’una prolongada invasió russa d’Ucraïna, les perspectives de la zona de l’euro es tornen més ombrívoles per la seva exposició més gran al conflicte, atesa la seva proximitat geogràfica i la dependència d’importacions de combustibles fòssils. A partir del 2024, l’asseguradora de crèdit espera que el creixement torni a repuntar fins al 2,1% a mesura que desapareguin els efectes negatius de la guerra. D’acord amb l’escenari de referència difós per Crèdit i Caució, el PIB de la zona euro entrarà previsiblement en recessió el quart trimestre del 2022 i es mantindrà en valors negatius durant el primer trimestre del 2023.

Crédito y Caución preveu que la inflació continuï sent elevada al tancament del 2022 però es redueixi el 2023, a mesura que l’efecte dels elevats preus de l’energia desapareguin i es dilueixin els colls d’ampolla a la cadena de subministrament. Si la inflació fos més persistent del previst, un enduriment monetari addicional podria alentir el creixement del PIB de la zona euro el 2023 fins al -1,5%.

La desacceleració en curs és visible tant als serveis com al sector manufacturer. Tot i que les pressions sobre l’oferta han millorat recentment, la producció industrial afronta l’augment dels costos energètics, les interrupcions del subministrament, l’escassetat d’insums i l’afebliment de la demanda. L’evolució de les exportacions també s’ha vist afectada per la incertesa geopolítica, l’elevada inflació i unes condicions econòmiques més febles a tot el món.

La debilitat del consum serà una de les claus de l’exercici del 2023. L’Economic Outlook difós per Crédito y Caución preveu que l’ocupació a la zona euro mostri una lleu contracció el 2023 i que la despesa dels consumidors a la regió caigui a la cambra trimestre del 2022 i el primer del 2023, a mesura que es debilitin els ingressos reals i es mantingui l’alta taxa d’inflació. Tot i que és probable que el creixement del consum es recuperi a partir del segon trimestre del 2023, la previsió en el conjunt de l’any és d’un creixement acumulat del 0,1%.

L’expansió econòmica ha impulsat una reducció dels dèficits públics el 2022. El dèficit públic global de la zona de l’euro es va reduir del 5,1% el 2021 a prop del 2,9% el 2022. No obstant això, a mesura que es debiliti l’activitat econòmica, el dèficit de la zona de l’euro tornarà a augmentar situant-se el 2023 i el 2024 per sobre de l’objectiu del 3% fixat en el Pacte d’Estabilitat i Creixement. A causa de les contínues mesures d’estímul fiscal, el deute públic de la zona de l’euro representarà el 94% del PIB el 2022 i el 95% el 2023 i el 2024.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca