L’Associació Menorquina de Bars, Cafeteries i Restaurants du l’Ajuntament de Ciutadella als tribunals L’entitat interposa un contenciós administratiu contra la modificació de l’ordenança d’horaris que obliga a disposar d’un guarda de seguretat si es vol tenir obert més enllà de les 1.30 hores

El mes de setembre, en un article publicat al Setmanari El Iris,  l’Associació Menorquina de Bars, Cafeteries i Restaurants ja avisava: “Aquest punt podria ser motiu d’interposició de recurs contenciós administratiu per part de l’Associació, que s’estudiarà una vegada publicada la nova ordenança municipal aprovada definitivament». Es referien a la modificació de l’ordenança reguladora dels horaris dels establiments comercials del nucli antic de Ciutadella, una decisió presa per l’Ajuntament de Ciutadella que tenia com a mesura principal per als locals que vulguessin tenir obert més enllà de les 1.30 hores de la matinada disposar d’un guarda de seguretat. Una vegada la modificació s’ha aprovat definitivament i s’ha publicat, l’Associació adscrita a PIME ha consumat la seva advertència, i ha interposat un contenciós administratiu contra l’Ajuntament de Ciutadella.

El principal argument d’aquesta decisió és la falta de competències de l’Ajuntament per prendre una decisió com aquesta. Diuen des de l’Associació que la llei 7/2013 d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a Balears és la que estableix les activitats que han de disposar de servei d’admissió i de vigilància. I afegeixen que el Decret 41/2011 de 29 d’abril, únicament disposa que hagin de tenir servei d’admissió i control d’ambient intern les activitats permanents recreatives musicals de sales de festa, sales de balls, discoteques, cafè concert i similars, però en canvi no restaurants,  bars, cafeteries i similars. Davant aquestes normes, l’Associació considera que una ordenança municipal no pot contradir normes superiors com les citades i que, en definitiva, a través d’aquesta decisió municipal, s’està intentant introduir una obligació que l’Ajuntament no pot decidir i que, a més, no té res a veure amb la regulació dels horaris.

És a dir, segons aquesta entitat, l’Ajuntament s’ha extralimitat en les seves competències, i ha volgut regular una matèria en la que no és competent. Afirmen des de l’Associació que «l’Ajuntament té tota la potestat per ordenar els horaris dels establiments, però una cosa ben diferent és que vulgui obligar a tenir guardes de seguretat, cosa que no pot fer». En aquest sentit, especifiquen que l’article 25 de la Llei 7/2013 estableix un horari general de les activitats, però fa una delegació competencial a les entitats locals per a què puguin regular expressament els horaris. És a dir, la Llei faculta per a decidir sobre els horaris, «però no per a introduir nous supòsits com que hagin de disposar de serveis d’admissió i control d’ambient intern o seguretat privada».

La interposició del contenciós administratiu està en marxa des de poc abans de les festes de Nadal. L’Associació Menorquina de Bars, Cafeteries i Restaurants ja ha fet els primers passos per fer-ho realitat, i ara l’Ajuntament li ha de donar trasllat de l’expedient administratiu corresponent. Amb aquesta documentació, l’entitat podrà sustentar el seu recurs i fins i tot ampliar els arguments de la denúncia. Hi ha especial interès en els informes jurídics i tècnics que han avalat la decisió municipal d’obligar a disposar de guardes de seguretat, i altres detalls que podrien reforçar el contenciós.

Una vegada la denúncia arribi efectivament als tribunals, es demanarà la suspensió cautelar de la modificació de l’ordenança, és a dir, que l’obligació de disposar de guarda de seguretat quedi sense efecte. I es vol que aquesta petició sigui una realitat abans d’aquest estiu, per tal que durant aquesta propera temporada turística, aquesta mesura no s’hagi d’aplicar. Tot dependrà del que consideri el jutge que estudïi la denúncia.

Amb aquest gir cap als tribunals segueix la controvèrsia per una decisió que es va prendre de manera definitiva el passat mes de setembre. Una mesura que va provocar la divisió al sí de l’equip de govern: PSM i Gent per Ciutadella van votar-hi a favor, mentre que el PSOE s’hi va oposar. Partit Popular també va votar en contra, mentre que Ciutadans es va abstenir. A més, des de l’Associació adscrita a PIME, refermen que allò que ha provocat aquesta mesura és una reducció encoberta d’horaris, ja que als establiments afectats els resulta impossible trobar personal de seguretat per cobrir les franges horàries especificades. Per una banda, perquè hi ha poc personal i, d’altra banda, perquè les empreses del sector no estan disposades a enviar professionals per a cobrir espais de temps tant curts o, si ho fan, apliquen unes tarifes molt elevades.

A més, les pròpies empreses de seguretat, i també l’Associació Menorquina de Bars, Cafeteries i Restaurants, afegeixen que aquests vigilants de seguretat no tenen potestat ni autoritat per a controlar els possibles aldarulls o enrenous que es produeixin fora del local. «Només tenen competència dins l’establiment», conclouen.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca