El Govern presenta una nova versió de la Carpeta Ciutadana amb més funcionalitats per facilitar la relació telemàtica amb l’Administració de la CAIB

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, acompanyat pel director general de Modernització i Administració Digital, Ramon Roca, han presentat aquest dijous la nova versió de la Carpeta Ciutadana que el Govern posa a disposició de tota la ciutadania per facilitar la tramitació telemàtica de les gestions administratives que duu a terme l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Carpeta Ciutadana de la CAIB és l’espai virtual en què qualsevol ciutadà pot consultar les seves comunicacions, els seus procediments en tràmit, els registres efectuats i les dades personals de contacte, així com obtenir els justificants relatius als procediments iniciats o resolts, reprendre una tramitació inacabada o aportar una documentació requerida.

Segons ha explicat el conseller, l’evolució d’aquest projecte ha estat molt rellevant en un període relativament curt de temps incorporant funcionalitats de manera progressiva des que es va posar en marxa el 2018. Una de les més importants i és la total operativitat des de dispositius mòbils gràcies a una aplicació mòbil que estarà pròximament disponible per a Android i IOS i que permetrà rebre les notificacions electròniques directament al telèfon. Aquesta opció resulta molt rellevant tenint en compte que els estudis sobre societat digital demostren que el 92 % de la població navega per internet majoritàriament des de dispositius mòbils.

Les dades d’accés a la Carpeta Ciutadana revelen una molt bona acollida d’aquesta evolució per part de la ciutadania, ja que s’ha passat d’uns 2.000 accessos diaris quan es va posar en marxa la primera versió l’any 2018 fins als prop de 10.000 accessos que es registren actualment els dies de més activitat. La major part de les sessions registrades tenen a veure amb tramitacions telemàtiques d’expedients, d’usuaris identificats amb certificat digital i que accedeixen a la versió en català de la carpeta (prop del 70 %).

«Teníem un repte majúscul en matèria d’administració electrònica i podem dir que les passes que s’han fet en els darrers quatre anys han tingut un impacte realment significatiu. Hem incrementat el total de tràmits disponibles en línia de 300, que suposaven un 20 % del catàleg total, a més de 1.900. Això implica que els ciutadans de les Illes Balears poden dur a terme qualsevol gestió amb el Govern sense sortir de casa, estalviant desplaçaments, cues, cites prèvies i paperassa…», ha declarat Miquel Company.

Un altre paràmetre que demostra l’avanç de les relacions telemàtiques amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és l’evolució de les notificacions electròniques rebudes pels interessats en els procediments, que s’han multiplicat per sis en aquesta legislatura, i han passat d’unes 7.000 notificacions electròniques mensuals a més de 42.000.

També les comunicacions entre administracions a través de canals digitals han permès una millora considerable dels serveis a la ciutadania, ja que evita que aquesta hagi d’aportar documentació o dades que ja es troben en poder d’una altra administració pública. L’any 2018, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va fer unes 200.000 consultes telemàtiques a altres administracions amb aquesta finalitat. El volum ha anat creixent de manera sostinguda des de llavors i actualment es supera el mig milió de consultes anuals (dades fins el tercer trimestre de 2022).

«Aquesta opció que ens permet la interconnexió entre administracions és un avanç molt valorat per part de la població, ja que estalvia molts de desplaçaments i gestions. Una bona prova la tenim en l’enorme quantitat de consultes de dades i documents que vam fer l’any 2021 durant la tramitació de l’enorme volum d’ajudes que vam posar a l’abast de la ciutadania per pal·liar els efectes de la pandèmia de COVID-19. Més d’1,8 milions de consultes electròniques a altres administracions que evitaren als beneficiaris molèsties innecessàries», ha afegit el conseller.

Quant als reptes de futur en matèria de digitalització de l’Administració autonòmica, el conseller ha anunciat algunes iniciatives dirigides a incrementar el percentatge de població que fa ús de l’administració electrònica: un pla finançat amb fons europeus NextGeneration orientat a reduir la manca de competències digitals d’una part de la població i una campanya que es durà a terme des de les Oficines d’Assistència en Matèria de Registres per acompanyar en el procediment d’obtenció de sistemes d’identificació com els certificats digitals o els sistemes Clave.

Per la seva part, el director general de Modernització i Administració Digital, Ramon Roca, s’ha referit a altres funcionalitats implementades amb l’objectiu de donar un servei més àgil, senzill i accessible a la ciutadania, com seria l’ús de plantilles a disposició dels usuaris per facilitar l’inici de tràmits, la incorporació de la declaració responsable per eliminar documentació a aportar o l’aplicació de mesures d’accessibilitat universal dins la Carpeta Ciutadana, que ha suposat una millora notable de l’accessibilitat d’aquest entorn digital amb una puntuació de 7,71 punts sobre 10 actualment.

A més, el director general ha posat l’accent en altres avantatges que ofereix la digitalització dels processos administratius del Govern i el tractament automatitzat i estratègic de les dades públiques obtingudes. En aquest sentit, el portal de Dades Obertes de la CAIB posa a disposició de qualsevol ciutadà o empresa informació agregada i anonimitzada d’alt valor afegit.

«Oferim dades que són de gran utilitat per a moltes empreses de les Illes, que integren la informació en els seus portals corporatius per a donar informació als seus clients, o bé, la fan servir internament per a la presa de decisions. S’ha passat de 2.200 accessos mensuals a aquest portal el 2020 a més de 27.000 actualment. Per temàtica, la major part són sobre allotjaments i habitatges turístics de Mallorca i les segueixen les relacionades amb les dades de la COVID-19», ha explicat Ramon Roca.

Finalment, Ramon Roca ha apuntat alguns dels projectes en què s’està fent feina, com l’automatització robòtica dels processos, que, combinada amb l’ús de la intel·ligència artificial, permetrà, en una primera fase, automatitzar l’obtenció de la informació continguda en la documentació digitalitzada i presentada en paper gràcies al processament del llenguatge natural i, en una segona fase, donar suport en la presa de decisions basades en dades, i no només en les associades a la tramitació d’expedients administratius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.