El Consell Insular i el Servei de Salut signaran un conveni per facilitar l’intercanvi de dades dels seus usuaris de caràcter sanitari i social entre ambdues institucions

El consell executiu ha aprovat avui el conveni per regular l’establiment i la gestió de l’intercanvi de dades entre alguns dels programes del Servei de Salut  (Civitas, Rele, Hsal i Bdac) i d’alguns serveis d’informació implementats a les residències de gent gran de Menorca (Aegurus, GCR, ADA i Resiplus) per part dels professionals sanitaris i de l’àmbit de serveis socials del Consell Insular de Menorca.

Gràcies a aquest conveni, el Consell Insular i el Servei de Salut disposaran, respectivament, del registre actualitzat de totes les persones que tenen accés amb identificació del seu perfil o rol d’accés i l’àmbit de les dades a les quals poden accedir. La subscripció d’aquest conveni dels centres i entitats es farà mitjançant un document d’adhesió que es configura com un requisit preceptiu per tal que aquestes entitats i centres puguin accedir a l’intercanvi de dades entre els programes mencionats.

D’aquesta manera, tant el Consell Insular com el Servei de Salut tindran accés a un registre comú de consentiments i revocacions, que serà de propietat compartida. Qualsevol activitat sobre aquest haurà de tenir l’autorització de les dues entitats, per açò, s’establiran mecanismes de coordinació i cooperació entre ambdues parts que permetin donar respostes a les peticions de les persones usuàries.

Així, s’incorporarà a l’entorn d’aquests programes la informació clínica i la informació social  de les persones usuàries que tingui interès i rellevància en el procés d’atenció compartida, millorant el procés de valoració dels pacients i usuaris i la correcta presa de decisions per parts dels professionals sanitaris i socials.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.