Tria producte local Balear

Francina Armengol presenta al tercer sector l’aprovació del nou decret d’accessibilitat universal Preveu que els municipis destinin un 4 % del seu pressupost d’inversió a millorar l’accessibilitat

La presidenta del Govern, Francina Armengol, s’ha reunit amb entitats del tercer sector per presentar el Decret de regulació de l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears, aprovat avui pel Consell de Govern.

A la reunió, a la qual també han assistit les conselleres de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, s’ha analitzat el Decret que desenvolupa la Llei d’accessibilitat, aprovada el 2017 per unanimitat al Parlament de les Illes Balears, que regula l’accessibilitat als espais públics físics i als que comparteixen distintes persones, i que ha anat més enllà de l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Després de la reunió, la consellera Garrido ha defensat que, per a l’aprovació del Decret, «s’ha fet feina amb totes les entitats del tercer sector, els consells insulars, la FELIB i entitats i col·legis professionals de les Illes Balears». Per aquest motiu, es tracta d’un Decret molt consensuat amb el sector, que inclou la simplificació dels processos administratius per autoritzar l’ocupació de superfícies d’espais lliures o de domini públic quan la finalitat sigui l’adaptació d’edificis i es pretengui la supressió de barreres arquitectòniques, sens perjudici d’exigir la tramitació d’un procediment de concessió de llicències i permisos, d’acord amb la legislació vigent. L’objectiu és, segons ha afirmat la consellera, «que els espais públics siguin utilitzables i accessibles».

Amb l’objectiu d’incidir en l’urbanisme dels pobles i de les ciutats, les entitats locals hauran de destinar un 4 % del seu pressupost anual d’inversions a la millora de l’accessibilitat en el seu municipi. A més a més, es regulen les actuacions d’accessibilitat als espais naturals i les administracions públiques tindran l’obligació d’informar al seu web institucional del nombre d’habitatges destinats a reserva per a persones amb discapacitat de totes les programacions anuals d’HPO, de promoció pública o privada.

En l’àmbit de la participació, es crea l’Oficina Autonòmica d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears, com a òrgan administratiu encarregat de promoure la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de la ciutadania en matèria d’accessibilitat universal, a la qual s’afegiran oficines de promoció de l’accessibilitat a Palma i a totes les illes.

Finalment, es constituirà el Consell per a l’Accessibilitat com a òrgan col·legiat de participació i de consulta en matèria d’accessibilitat, amb una àmplia representació d’entitats vinculades a persones amb discapacitat, de sectors socials i econòmics i de les administracions.

Per part de les entitats, han assistit a la trobada representants del Col·legi Oficial d’Infermeria, de la Federació de Persones Sordes, del Col·legi d’Administradors de Finques, de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats, del COAPI Illes Balears, de Plena Inclusió Illes Balears / FOQUA, del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes, de la CAEB, de la Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, del COAIB, de la Fundació ASPAS, de la Federació Empresarial Balear de Transports, d’IB3 i del CERMI.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.