Menorca Talaiòtica - Unesco

Yllanes fa una crida als grans consumidors d’energia a acollir-se a la convocatòria pública de 10 milions d’euros per al foment d’energies renovables, eficiència i mobilitat elèctrica

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica va obrir aquest dilluns la convocatòria pública de subvencions per una quantia de 10 milions d’euros per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables, eficiència energètica i mobilitat elèctrica promogudes per empreses del sector privat considerades com a grans consumidores d’energia.

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, durant la visita a l’hotel apartament VIVA Blue d’Alcúdia, que compta amb una instal·lació fotovoltaica de 94 kW gràcies a la subvenció de 15.000 euros de la Direcció General d’Energia a través de la línia FOTEMPAR 20, ha explicat que «accions com aquestes són les que fan que molts d’establiments, en la seva aposta per un turisme amb menor petjada de carboni, siguin responsables amb el planeta. Volem que els grans consumidors de les Illes tenguin més responsabilitat per reduir el seu consum energètic i substituir combustibles fòssils per fonts d’energia renovables. Ho diu la Llei de canvi climàtic i transició energètica, que va rebre un ampli consens la legislatura passada i que marca obligacions com plans de gestió energètica. Hem posat ja a disposició d’aquest sector una quantia de 10 milions d’euros perquè se sumin a una transició energètica que és imparable».

Per la seva banda, el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha indicat que aquests ajuts es troben dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, i que aquests 10 milions d’euros serviran perquè els diversos sectors, com el turístic, que són dels grans demandants d’energia, se sumin a un procés de decarbonització i ho facin de la mà de les institucions. «Els que més consumeixen tenen més responsabilitat a l’hora d’accelerar en la reducció del seu consum energètic i de substituir-lo per renovables», ha dit.

“Hem posat plaques solars als nostres hotels. pràcticament totes les cobertes que estaven lliures, ara estan cobertes per plaques solars, i estem molt satisfets. A més, aquestes plaques no tenen un gran manteniment i realment, així com estan els preus de l’electricitat, és totalment rentable. Hem invertit uns 500 mil euros i tenim previst invertir uns 250.000 euros més. Depenent de l’hotel, entre 3 i 6 anys, esperam recuperar la inversió. A més suposa un estalvi de Co2. A nivell de cadena s’han estalviat en dades acumulades fins ara, un total de 150 tones de co2”, ha dit Xavier Català CEO de la cadena, qui ha afirmat també que “des d’hotels VIVA, es té un clar compromís en seguir fent feina en solucions energètiques sostenibles que deixin el menor impacte mediambiental possible”.

La línia d’ajuts, beneficiaris i programes

Aquesta línia d’ajuts prevista en el PITEIB es troba en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) i està oberta fins al 30 de juny de 2023. Les sol·licituds es poden demanar a través de l’enllaç https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5499127&coduo=2390767&lang=ca .  La intensitat de l’ajuda s’estableix fins al 50 % per a autoconsum, plans i eficiència, fins al 65 % per a bateries, 4.000 euros per a cotxes, i fins al 40 % per a punts de recàrrega.

Val a dir que poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites, mitjanes i grans empreses sotmeses a dret privat que duguin a terme activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que es considerin grans consumidores. Es considera grans consumidores les empreses que disposin almenys d’un centre de consum, que tenguin una potència elèctrica contractada en un dels períodes tarifaris superior a 100 kW o que disposin d’una instal·lació tèrmica registrada de més de 70 kWt.

Els programes d’incentius subvencionables són sis:

  • Programa d’incentius 1: és per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric, amb fonts d’energia renovable, i són subvencionables les inversions en noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia fotovoltaica de potència de pic fins a 5 MWp i/o eòlica de potència instal·lada fins a 1 MW.
  • Programa d’incentius 2: és per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, i són subvencionables les inversions en nous sistemes d’emmagatzematge d’ió liti, de capacitat fins a 5.000 kW h, situats aigües avall dels equips de mesura. En aquest programa també són subvencionables les bateries procedents de la reutilització de bateries de vehicle elèctric (segona vida de bateries).
  • Programa d’incentius 3: és per a l’adquisició de vehicles elèctrics destinats a l’ús propi. Són subvencionables l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o d’arrendament per rènting de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del beneficiari de l’ajut, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l’empresa de rènting i bicicletes elèctriques.
  • Programa d’incentius 4: destinat a la implantació d’infraestructura de recàrrega. Per això, són subvencionables els nous sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d’adquisició directa. També és subvencionable la nova infraestructura de subministrament d’hidrogen verd adaptat per a vehicles. Així mateix, són subvencionables els sistemes de gestió de la recàrrega.
  • Programa d’incentius 5: centrat en la realització d’actuacions d’eficiència energètica en edificis existents que millorin l’envolupant tèrmica, l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i/o l’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat.
  • Programa d’incentius 6: és subvencionable la realització de plans de gestió energètica d’acord amb les condicions establertes en aquesta convocatòria.

Cal assenyalar que, perquè les actuacions siguin subvencionables, com a mínim s’han de sol·licitar i realitzar dins l’àmbit de la mateixa sol·licitud tres dels programes d’incentius establerts i com a mínim han d’incloure actuacions del programa 1 o del programa 5.

Dades instal·lació visitada 

La instal·lació visitada aquest dimarts suma 94 kW, ha rebut una ajuda de 15.000 € i ha suposat una inversió de 99.640 €. Amb aquesta instal·lació s’han estalviat 31.700 kg de CO2. VIVA, així mateix, ha fet altres instal·lacions fotovoltaiques, com per exemple al Viva Sunrise Alcúdia, que han sumat 64kW amb una ajuda de 15.000 del FOTEMPAR 21, o les fetes al Viva Blue Alcúdia, de 94 kW, amb una ajuda de 15.000 euros del FOTEMPAR 2020 i la feta al Viva Eden Lago Alcúdia, de 60 kW i una ajuda d’altres 15.000 euros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.