Els projectes d’educació per a la sostenibilitat arriben a més de 7 mil alumnes a Menorca durant el curs escolar 2021-2022

Josep Juaneda, conseller de Medi Ambient

Tallers, sortides o unitats didàctiques entre les iniciatives sobre educació ambiental per a escolars impulsades per l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, que també compta amb projectes per a la ciutadania com l’Estratègia Alimentària, el Viu Reserva de Biosfera o la marca

El 26 de gener celebrem el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, una jornada que té per objectiu recordar el paper fonamental que té l’educació ambiental com a eina de transformació social i pensament crític, i promotora de valors i actituds respectuoses amb la protecció de l’entorn i l’ús racional dels recursos naturals.

Amb aquest motiu, el departament de Medi Ambient i l’Agència Menorca Reserva de Biosfera fan balanç de les iniciatives impulsades en la matèria. El Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca, aprovat el 2019, disposa d’un programa específic de coneixement i educació pel desenvolupament sostenible amb l’objectiu d’assegurar que tots els agents implicats adquireixen els coneixements i habilitats per promoure el desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenible.

L’objectiu principal és transmetre la sensibilització i els coneixements dels valors naturals i culturals, tant a nivell de la població local i visitant, com en l’àmbit dels centres educatius.

Educació per a la sostenibilitat a les escoles de Menorca

Una de les principals línies d’actuació en matèria d’educació ambiental va dirigida a la sensibilització i coneixement dels valors naturals i culturals en els centres educatius. S’impulsen tallers i activitats de temàtiques relacionades amb el canvi climàtic, indicadors ambientals, o el coneixement de la fauna i l’entorn natural de Menorca.

Durant el curs passat 2021-2022 es van oferir 26 tallers de temàtiques diferents i es van dur a terme 393 activitats que van arribar a 7.321 alumnes. Aquest curs s’ofereixen 23 tallers diferents, que ja han arribat a 1.422 alumnes durant el primer trimestre del curs.

A més, des de l’any 2018 l’Agència Menorca Reserva de Biosfera edita un conjunt d’unitats didàctiques, quaderns de camp i contes que són utilitzats com a suport als tallers. Fins al moment, s’han editat nou unitats didàctiques de temàtica diversa, 3 quaderns de camp i 4 contes que pretenen anar cobrint els diferents àmbits que constitueixen la reserva de biosfera. Es poden consultar aquí.

Actualment, s’està elaborant la unitat didàctica núm. 10, que abordarà la temàtica dels residus a l’illa de Menorca.

Educació ambiental dirigida a la ciutadania

La difusió de valors i pràctiques ambientals a la ciutadania és un altre dels àmbits d’actuació contemplats en el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera. Destaquen iniciatives com el programa d’activitats i visites guiades Viu Menorca Biosfera, l’Estratègia Alimentària de Menorca i les activitats vinculades, o la marca Menorca Reserva de Biosfera.

El programa Viu Menorca Biosfera, concretament, és un programa d’activitats i visites guiades que dona a conèixer els valors culturals, naturals i socials de l’illa. Actualment, es troba en la cinquena edició i porta a terme 12 activitats que abasten àmbits tan diferents com la geologia, la història, el paisatge, la biodiversitat o la gastronomia de Menorca.

El marc estatal per a l’educació ambiental

El Pla d’Acció d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat PAEAS (2021-2025) del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i del Ministeri d’Educació preveu entre els seus principals eixos d’actuació que l’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat (EAS) sigui transversal en les polítiques públiques, i insta a les administracions locals a elaborar plans o programes d’EAS propis.

Aquest és també un dels objectius del Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca (2019-2025), que preveu la redacció conjunta i amb la participació de tots els sectors educatius d’un Pla de Treball en Educació per al Desenvolupament Sostenible de Menorca.

És per aquest motiu que enguany s’ha iniciat la redacció del Pla d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat de l’illa de Menorca amb la col·laboració de tots el agents implicats. Actualment, es compta amb un primer esborrany en fase revisió, i està prevista una reunió de treball conjunta abans de redactar el document final.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.