Menorca rebrà 1,7 milions d’euros procedents de fons europeus per a la millora de la gestió de residus

El mes d’abril es va publicar l’Ordre 5/2022, de 29 de març de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s’establien les bases reguladores i s’aprovava la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per al suport a la implementació de la normativa de residus i el foment de l’economia circular a les Illes Balears finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Des del Consorci de Residus i Energia de Menorca es van presentar projectes, bé directament o bé mitjançant el concessionari de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà, a totes les línies estratègiques objecte de la convocatòria. El resultat de les resolucions a la convocatòria, notificat el passat dia 13 de gener, ha estat anunciat avui durant la roda de premsa celebrada a la seu del Consell Insular de Menorca, i que ha comptat amb la presència del conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Miquel Mir; del conseller de Fons Europeus, Miquel Company; i del conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda.

El conseller Mir ha destacat que aquesta convocatòria és “la injecció de doblers públics més important en matèria de residus a les Illes Balears i ha de ser una de les bases per poder canviar el model de gestió i avançar així cap a una economia circular, donant compliment als objectius establerts a la Llei balear de residus”.

D’acord amb les resolucions definitives a finals d’any, una vegada resoltes les al·legacions a les resolucions provisionals, Menorca rebrà finançament per a totes les diverses línies establertes segons el repartiment que segueix a continuació.

La línia 1 estava destinada a la implantació de noves recollides separades, especialment bioresidus, i la millora de les existents, i es va apostar per presentar dos projectes:

  • Projecte d’implantació de la recollida separada de bioresidus destinats a compostatge en els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís, per a la qual s’ha assignat una ajuda per import de 78.060,48 €.
  • Projecte d’implantació de la recollida separada de bioresidus destinats a compostatge en els municipis de Maó i Es Castell, per a la qual s’ha assignat una ajuda per import de 483.648,47 €.
Aquests imports es destinaran principalment als mitjans materials per a la recollida de matèria orgànica, domèstica i comercial, dels nous contractes que s’estan implementant, el de recollida porta a porta als municipis de Maó i Es Castell, i de recollida separada a la resta de municipis de l’illa.

La línia 2 estava destinada a la construcció d’instal·lacions específiques per al tractament dels bioresidus recollits separadament. El concessionari de Milà va sol·licitar l’ajuda amb el suport del Consorci i el següent projecte:

  • Construcció d’una planta de digestió anaeròbia a Milà per al tractament de bioresidus recollits separadament (MilàGas), per a la qual s’ha assignat una ajuda per import de 1.041.442,61 €.
L’import servirà per finançar l’inici de de redacció del projecte executiu, la seva tramitació i una part important de l’execució d’aquesta instal·lació contemplada en el Pla Director de Residus, que s’haurà d’incloure dins la concessió actual de l’Àrea de Gestió de Residus de Milà.

La línia 3 estava destinada a la construcció de noves instal·lacions de preparació per a la reutilització i el reciclatge d’altres fluxos de residus recollits separadament, i des del Consorci es va presentar el següent projecte:

  • Instal·lació de preparació per a la reutilització de residus voluminosos de Menorca, per a la qual s’ha assignat una ajuda per import de 61.659,68 €.
Aquest import es destinarà a la redacció del projecte constructiu de la nova planta de tractament integral de residus voluminosos prevista a Maó, així com a les tramitacions administratives i ambientals pertinents, per fer realitat aquesta infraestructura prevista al Pla Director de Residus a mig termini.

La línia 4, enfocada a inversions relatives a instal·lacions de recollida (com les deixalleries), triatge i classificació de residus (envasos, paper, etc.), i millora de les plantes de tractament mecànic-biològic existents, va permetre presentar un altre projecte més:

  • Adquisició de deixalleries mòbils per a l’illa de Menorca, per a la qual s’ha assignat una ajuda per import de 117.260,31 €.
L’import aconseguit es destinarà a una de les millores previstes en el nou contracte de servei de la Xarxa de Deixalleries, com és la implantació de deixalleries mòbils que apropin el servei de recollida de diverses tipologies de residus a la ciutadania, en especial en nuclis i urbanitzacions allunyats de les deixalleries fixes existents actualment.

En declaracions del conseller Juaneda, qui també ostenta la presidència del Consorci, “aquestes ajudes, la previsió de les quals ja s’havia consignat en el pressupost de 2023, permeten rebaixar les aportacions municipals per a la prestació d’alguns dels serveis mancomunats, i a la vegada avançar en la millora de la gestió de residus a Menorca”.

Subvencions per al finançament d’inversions en matèria de residus

El Consorci de Residus i Energia de Menorca també ha estat beneficiari d’una altra subvenció del Govern en matèria de residus, en aquest cas per al finançament d’inversions relatives a la prevenció, reducció i gestió de residus a les Balears per als anys 2021, 2022 i 2023. La quantia d’aquest ajut, resolt a finals del 2022, ascendeix a un total de 147.103,60 €.

D’aquests, 81.841,04 € estan destinats a l’adquisició de deixalleries mòbils; 44.431,20 € són per al servei de recollida i tractament de roba i teixits; i la resta, 20.831,36 €, permetran la realització de campanyes de sensibilització, comunicació i informació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.