El Servei de Neteja de Platges retira l’embarcació abandonada a Binigaus

Aquest dijous 26 de gener l’empresa contractada per a realitzar el servei de neteja de platges de Menorca FCC Medio Ambiente, ha retirat l’embarcació abandonada a la platja Binigaus.

Un equip especialitzat en la retirada de residus format per cinc persones, que inclou quatre operaris i un encarregat, ha recollit un total de 240kg de fusta, elements metàl·lics i fibra de vidre.

Amb el suport d’un vehicle de tipus pick-up, s’ha portat tot aquest material a triatges per al seu correcte tractament. Tot el material prové de diferents parts de l’embarcació: popa, babord, estribord i banyera. No s’ha trobat la part corresponent a la proa.

Aquesta actuació s’ha realitzat seguint les normatives i protocols establerts per tractar aquest tipus d’artefacte, el qual no es pot considera residu fins que les autoritats competents així ho determinin.

L’embarcació, arribada a la platja de Binigaus el mes de novembre, havia estat inspeccionada per la Guàrdia Civil com a susceptible d’haver estat emprada per persones per emigrar del seu país. Per aquesta qüestió, a més de tractar-se d’una embarcació, no un residu, li afecten normatives relatives a immigració, les quals son competència estatal.

Per tot això, el Consell Insular de Menorca ha realitzat les corresponents gestions amb la Delegació del Govern qui, pel fet que no s’ha trobat cap persona a l’embarcació, ha considerat que es podia tractar com a residu i ha autoritzat al Consell Insular per a que el Servei de Neteja de Platges la retiri. Així mateix, s’ha informat a la Guàrdia Civil per al seu coneixement i efectes oportuns.

Volem recordar que el Servei de Neteja de Platges, Cales i zones de bany de Menorca es tracta d’un servei públic consorciat que inclou tots els municipis de l’illa i el Consell Insular, i gestionat per aquest darrer organisme. Les seves funcions son la neteja de residus de les platges i la correcta gestió de les restes de posidònia que arriben a la platja els mesos de temporada alta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca