Matemàtica babilònica

Antoni Liz/Ciutadella – L’any 2021 el professor australia Daniel Mansfield va redescubrir una tableta cuneiforme (anomenada Si.472) amb matemàtiques antigues.

 La tauleta d’argila shavia trobat a la província de Bagdag l’any 1894 i es trobava al Museu Arqueològic d’Estambul (Turquia). 

La tauleta conté un mapa d’un terreny dividit en rectangles i triangles i figuren al revers les àrees de cada rectangle I triangle.

Ja fa temps que es coneixia una altra tauleta anomenada Plimpton 322 que contenia 15 ternes pitagòriques (amb algunes errades).

Les dues daten de la mateixa època (als voltants de l’any 1700 a. C.).

El contingut de la taula Plimpton amb ternes pitagòriques podria ser exclusivament teòric pero la nova tauleta trobada podria suposar aplicació pràctica al coneixement de ternes pitàgòriques seleccionades per fer mesures precises dels terrenys i per a construir angles rectes exactes.

Les continues inundacions dels rius Tigris I Eufrates justificaven la necessitat de poder delimitar els terrenys de cada propietari I també calcular les àrees pel pagament d’impostos.

Els Babilonis empraven un sistema sexagesimal com el que encara empram per mesurar el temps i els angles. Amb només dos tipus de signes podien escriure fins a 59.

A la columna dreta de la tauleta Plimpton podem veure els primers nombres i aquí altres nombres.

Encara no empraven el 0 i el nombre 60 seria una unitat seguida d’un espai buit, (Igual que 1 h i cap minut).

Les columnes 2 i 3 de la taula Plimpton tenen dos costats d’una terna pitagòrica (D’un triangle rectangle amb tres costats enters).

Els dos costats de la primera fila són 1+59 (catet) i 2+49 (hipotenusa).

Que en el nostre sistema decinal serien 119 i 169.

1 x 60 + 59 = 119

2 x 60 + 49 = 169

L’altre catet d’aquest triangle seria 120 que no surt a la tauleta.

Amb aquests nombres enters podien construir un angle de 90º exacte.

Per calcular perpendicular i rectangles.

Surten a la taula nombres tan grossos com 12709 i 18541 (fila 4) que no haurien trobat fent proves. Havien de conèixer la manera de trobar-los.

El teorema de Pitàgores (i les ternes pitagòriques) ja era conegut 1000 anys abans que Pitàgores.

EL COMETA C/2022 E3 (ZTF)

El dia 23 tenia magnitud 5,7. Visible a simple vista a llocs sense contaminació lumínica. Es veurà millor amb prismàtics. Esperem tenir algún dia sense nivolats d’aquí a final de mes. Les imatges el mostren amb tonalitat verda. 

Horeca Menorca, feria Hostelería y restauración 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca